اخبار و رویدادهای برنامه مشارکت عمومی و خصوصی

/اخبار و رویدادهای برنامه مشارکت عمومی و خصوصی
لزوم تاسیس صندوق‌ توسعه و ضمانت سرمایه‌گذاری در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی
گلوگاه پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی: تفاوت تعرفه دریافتی از مصرف‌کننده و بهای تمام شده محصول‌
لزوم بهبود محیط حقوقی و قضایی برای بخش عمومی و خصوصی در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی
تامین مالی قراردادهای مشارکتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه
لزوم اختصاص تسهیلات خارجی به سرمایه‌گذار در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی