درباره ما

آب همواره نقش مهمی در توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و اجتماعی، توسعه انسانی، محیط زیست سالم و سایر حقوق بشر داشته است و به همین جهت حکمرانی آب در تعامل نزدیک با توسعه جوامع است. اهمیت این موضوع در اقلیم خشک ایران تعیین‌کننده‌تر است و حکمرانی ناپایدار آب، حیات سالم جامعه و تمدن این سرزمین را با خطر مواجه می‌کند. برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف می‌کوشد تا با ایجاد درک و دانش مناسب نسبت به چالش‌های مختلف مرتبط با آب و توسعه، به تعامل و همراهی با ذی‌نفعان، متخصصین و سیاست‌گذاران بپردازد و بر روی جوامع تخصصی و تصمیم‌گیری اثرگذاری داشته باشد. در ایران، مطالعات پیرامون موضوع آب و توسعه ضعیف بوده است و ابهام و ناآگاهی در مواجهه با چالش‌های آب کشور به‌ویژه در جنبه‌های غیر فنی مدیریت آب، موجب ناتوانی سیاستگذار در اصلاح وضعیت مدیریت منابع آب و مواجهه با ورشکستگی آبی شده است.
لذا برنامه آب و توسعه در راستای توسعه ایران، ماموریت تقویت علم و اثرگذاری در بهبود و اجرای سیاست‌های آب و توسعه را برای خود در نظر گرفته است. لازمه دستیابی به این هدف از یک سو تعامل گسترده و مداوم با جامعه و شناسایی موانع و مسائل اجتماعی پیشروی اجرای سیاست‌های حفاظت از منابع آب است و از طرف دیگر ارائه پیشنهادهای اجرایی و موثر به سیاست‌گذاران و مجریان کشور و در نهایت حضور در مجامع علمی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی و علمی خواهد بود. به همین جهت شبکه‌ای از همکاران با نگرش‌ها و تخصص‌های مختلف علوم اجتماعی، سیاست‌گذاری، اقتصاد، حقوق، مهندسی منابع آب، کشاورزی و … در این برنامه مشارکت دارند.

موضوعات کاری

irrigation2-k7MH--621x414@LiveMint
حقوقی

حفاظت از حقوق جامعه نسبت به آب و برقراری عدالت، به رویه‌های رسمی تقنینی و قضایی و سازوکارهای غیررسمی و عرفی جامعه محلی در بهره‌برداری از آب

RTS1SU20-e1551140845789
اجتماعی

بررسی ابعاد جامعه‌شناسی، رفتارهای فردی و جمعی، شکل‌گیری تشکل‌ها و …

Irrigation equipment working in corn field.
اقتصادی

بررسی ابزارهای اقتصادی و ارتباط ابعاد مختلف توسعه‌ی اقتصادی با چالش آب

2503502
حکمرانی

بررسی ابعاد مختلف سیاست‌گذاری، سطوح حکمرانی و بازیگران با رویکرد تاریخی و بررسی ابعاد مختلف نهادی رسمی و غیررسمی درعرصه‌ی حکمرانی آب و توسعه

آخرین پروژه

بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌­های ناشی از آن
reallocation

مصرف منابع آب در ایران طی سالیان اخیر نرخی افزایشی داشته است به طوری که در برخی از مناطق از متوسط سالانه آب تجدیدپذیر نیز فراتر رفته است. با مصرف بی‌رویه از منابع آب و همچنین اضافه شدن عامل خشکسالی، ناپایداری‌هایی به وجود آمده و وضعیت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در بسیاری از مناطق کشور بحرانی و شکننده شده است. طبیعی است که با مصرف بیش از اندازه آب در بخش کشاورزی و رشد تدریجی نیاز جامعه شهری و صنعت به آب، تامین منابع آب جدید گران خواهد شد و پاسخ معمول به کمبود آب، بازتخصیص آب از بخش کشاورزی خواهد بود، زیرا بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب است و معمولا در ازای مصرف آب، کمترین ارزش افزوده اقتصادی را خلق می‌کند. بر همین اساس، در این پروژه فرایند بازتخصیص آب در کشورمان مورد بررسی و نقد قرار گرفته و مسئله‌ی تعارض، که بزرگ‌ترین چالش عملیاتی در برابر این فرایند است، درک گردد.

همکاران

طالبی

سروش طالبی اسکندری

تحلیلگر حوزه آب و توسعه

جلال میرنظامی

دکتر سید جلال‌الدین میرنظامی

مدیر برنامه آب و توسعه

انتشارات

Groundwater governance and implementing the conservation policy: the case study of Rafsanjan Plain in Iran
Mirnezami S. Jalal, Cheryl de Boer, Ali Bagheri; Environment, Development and Sustainability; 2019
Inaction of the society on the drawdown of groundwater resources: Case study of Rafsanjan in Iran
Mirnezami S. Jalal, Ali Bagheri, Ali Maleki; Water Alternatives; ۱۱(۳): ۷۲۵-۷۴۸; ۲۰۱۸
Comparative studies of water governance: a systematic review
Gül Özerol, Joanne Vinke-de Kruijf, Marie Claire Brisbois, Cesar Casiano Flores, Pranjal Deekshit, Corentin Girard, Christian Knieper, S. Jalal Mirnezami, Mar Ortega-Reig, Pranay Ranjan, Nadine J. S. Schröder and Barbara Schröter; Ecology and Society; 23(4):43; 2018
آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب
علی باقری، سامان مقیمی بنهنگی، لیلی ابوالحسنی، سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۹۸
اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی
علی باقری، سامان مقیمی بنهنگی، لیلی ابوالحسنی، سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۹۸
حذف سدها؛ از توهم تا واقعیت (نگاهی به مطالعات صورت گرفته در زمینه­‌ ابعاد اجتماعی و سیاسی حذف سدها)
 سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری؛ ۱۳۹۶