درباره ما

آب همواره نقش مهمی در توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و اجتماعی، توسعه انسانی، محیط زیست سالم و سایر حقوق بشر داشته است و به همین جهت حکمرانی آب در تعامل نزدیک با توسعه جوامع است. اهمیت این موضوع در اقلیم خشک ایران تعیین‌کننده‌تر است و حکمرانی ناپایدار آب، حیات سالم جامعه و تمدن این سرزمین را با خطر مواجه می‌کند. برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف می‌کوشد تا با ایجاد درک و دانش مناسب نسبت به چالش‌های مختلف مرتبط با آب و توسعه، به تعامل و همراهی با ذی‌نفعان، متخصصین و سیاست‌گذاران بپردازد و بر روی جوامع تخصصی و تصمیم‌گیری اثرگذاری داشته باشد. در ایران، مطالعات پیرامون موضوع آب و توسعه ضعیف بوده است و ابهام و ناآگاهی در مواجهه با چالش‌های آب کشور به‌ویژه در جنبه‌های غیر فنی مدیریت آب، موجب ناتوانی سیاستگذار در اصلاح وضعیت مدیریت منابع آب و مواجهه با ورشکستگی آبی شده است.
لذا برنامه آب و توسعه در راستای توسعه ایران، ماموریت تقویت علم و اثرگذاری در بهبود و اجرای سیاست‌های آب و توسعه را برای خود در نظر گرفته است. لازمه دستیابی به این هدف از یک سو تعامل گسترده و مداوم با جامعه و شناسایی موانع و مسائل اجتماعی پیشروی اجرای سیاست‌های حفاظت از منابع آب است و از طرف دیگر ارائه پیشنهادهای اجرایی و موثر به سیاست‌گذاران و مجریان کشور و در نهایت حضور در مجامع علمی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی و علمی خواهد بود. به همین جهت شبکه‌ای از همکاران با نگرش‌ها و تخصص‌های مختلف علوم اجتماعی، سیاست‌گذاری، اقتصاد، حقوق، مهندسی منابع آب، کشاورزی و … در این برنامه مشارکت دارند.

موضوعات کاری

irrigation2-k7MH--621x414@LiveMint
حقوقی

حفاظت از حقوق جامعه نسبت به آب و برقراری عدالت، به رویه‌های رسمی تقنینی و قضایی و سازوکارهای غیررسمی و عرفی جامعه محلی در بهره‌برداری از آب

RTS1SU20-e1551140845789
اجتماعی

بررسی ابعاد جامعه‌شناسی، رفتارهای فردی و جمعی، شکل‌گیری تشکل‌ها و …

Irrigation equipment working in corn field.
اقتصادی

بررسی ابزارهای اقتصادی و ارتباط ابعاد مختلف توسعه‌ی اقتصادی با چالش آب

2503502
حکمرانی

بررسی ابعاد مختلف سیاست‌گذاری، سطوح حکمرانی و بازیگران با رویکرد تاریخی و بررسی ابعاد مختلف نهادی رسمی و غیررسمی درعرصه‌ی حکمرانی آب و توسعه

آخرین پروژه

مسأله‌ی مدیریت آب در کشور، یک چالش سیاستی عیان است که موجب شد تا در سال گذشته از آن به عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور یاد شود. این مسأله دارای ابعاد پنهان و آشکار اقتصادی و اجتماعی است و از این رو در این تحقیق سعی خواهد شد تا با نگاهی سیاستی-نهادی به موشکافی مسأله‌ی آب بپردازیم. خشک شدن تالاب‌ها و همینطور پایین رفتن سطح آب در آبخوان‌های کشور، نشانگرهای بدیهی این بحران در کشور هستند و تاکنون طرح‌های مختلفی برای حل این بحران شکل گرفته است. یکی از این طرح‌ها، که با همکاری مستقیم دانشگاه صنعتی شریف نیز انجام گرفت، طرح احیای دریاچه ارومیه است که با شروع دولت یازدهم آغاز شد. در ادامه این طرح، یکی از پروژه‌های بزرگی که در حال انجام است، پروژه‌ای است که تحت عنوان «برنامه یکپارچه برای مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز در یاچه ارومیه» توسط فائو اجرا می‌شود.

همکاران

طالبی

سروش طالبی اسکندری

تحلیلگر حوزه آب و توسعه

20190910_183155-2

دکتر سارا لطفی

تحلیلگر حوزه آب و توسعه

جلال میرنظامی

دکتر سید جلال‌الدین میرنظامی

مدیر برنامه آب و توسعه

انتشارات

Assessing Financial and Flexibility Incentives for Integrating Wind Energy in the Grid Via Agent-Based Modeling
Amtul Samie Maqbool, Jens Baetens, Sara Lotfi, Lieven Vandevelde, Greet Van Eetvelde; energies; 2019
Exploring the Role of Social Characteristics in Sustaining Groundwater Systems: An Agent-Based Model
Lotfi, S. and S. Jalal Mirnezami; Social Simulation Conference, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany; 23-27 September 2019
Groundwater governance and implementing the conservation policy: the case study of Rafsanjan Plain in Iran
Mirnezami S. Jalal, Cheryl de Boer, Ali Bagheri; Environment, Development and Sustainability; 2019
Inaction of the society on the drawdown of groundwater resources: Case study of Rafsanjan in Iran
Mirnezami S. Jalal, Ali Bagheri, Ali Maleki; Water Alternatives; ۱۱(۳): ۷۲۵-۷۴۸; ۲۰۱۸
Comparative studies of water governance: a systematic review
Gül Özerol, Joanne Vinke-de Kruijf, Marie Claire Brisbois, Cesar Casiano Flores, Pranjal Deekshit, Corentin Girard, Christian Knieper, S. Jalal Mirnezami, Mar Ortega-Reig, Pranay Ranjan, Nadine J. S. Schröder and Barbara Schröter; Ecology and Society; 23(4):43; 2018
انتقال آب بین حوضه‏ ای و انتقال آب از دریا (جهان)
سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۹۸
انتقال آب بین حوضه ای و انتقال آب از دریا (ایران)
سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۹۸
آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب
علی باقری، سامان مقیمی بنهنگی، لیلی ابوالحسنی، سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۹۸
اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی
علی باقری، سامان مقیمی بنهنگی، لیلی ابوالحسنی، سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۹۸
بهره گیری از ابزار مدل سازی عامل بنیان برای تسهیل مشارکت های اجتماعی در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری در بخش آب
سارا لطفی؛ اولین اجلاس هم اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست؛ وزارت نیرو؛ ۱۳۹۶
حذف سدها؛ از توهم تا واقعیت (نگاهی به مطالعات صورت گرفته در زمینه­‌ ابعاد اجتماعی و سیاسی حذف سدها)
 سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری؛ ۱۳۹۶