نسخه برای یک اقتصاد بیمار

تفاوت‌های شرق و غرب در مورد کنترل کووید-۱۹

تفاوت‌های شرق و غرب در مورد کنترل کووید-۱۹ کشورهای شرق آسیا عملکرد بهتری نسبت به ایالات‌متحده و اروپا در زمین کنترل کووید-۱۹ از خود نشان دادند. نقطه شروع، مقایسه تعداد موارد تأیید شد مرگ‌ومیر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت است. موارد تأیید شد ابتلا در هر یک میلیون در بازه ۸۱۴ نفر (انگلستان) تا ۳،۰۳۶ (اسپانیا) و میزان مرگ‌ومیر به ازای هر یک میلیون نفر، ۲۴ تا ۳۰۰ نفر است. در کشورهای شرق آسیا، موارد تأیید شد ابتلا به ازای