درباره ما

برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران (تانا) به عنوان یک مرکز دانشی در پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است. این برنامه توجه خود را بر توسعه پایدار اقتصاد محلی و منطقه‌ای به واسطه کاربرد نوآوری و فناوری متمرکز کرده است. رویکرد و محور فعالیت ما این است که با بهره‌بردن از راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند (smart specialisation strategy: S3) به اشاعه نوآوری در ساختار اقتصادی مناطق مختلف بپردازیم. در واقع تلاش ما این است که مزیت‌های اولویت‌دار هر منطقه را متناسب با جغرافیا، اقتصاد، فرهنگ‌ و ساختار سیاسی آن منطقه و البته به واسطه فرایند کشف فرصت‌های کارآفرینی، مشخص ساخته و در جهت رقابت‌پذیر کردن آن‌ها در فرایند زنجیره ارزش جهانی، سیاست‌گذاری‌های لازم را به انجام رسانیم. در این چارچوب، وزارت‌خانه‌ها، دولت‌های محلی و منطقه‌ای، صندوق‌ها و بانک‌های متولی توسعه نوآوری و فناوری در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که اثربخشی منطقه‌ای دارند، جامعه هدف برنامه تانا هستند.

تانا به فعالان مناطق کمک می‌کند که با چالش‌های مرتبط با نوآوری بهتر کنار بیایند. روش کار ما به صورت مشارکتی و از پایین است و اعتقاد داریم که فعالان و بازیگران محلی یک منطقه بهترین مشاوران و کارشناسان توسعه در آن منطقه‌اند. ما در حال توسعه ابزارهای نوآورانه‌ای پیرامون مسائل و مباحثی هم‌چون توسعه اقتصاد محلی (Local economic Development: LED)، توسعه استراتژی خوشه و زنجیره ارزش (Cluster and Value chain Development)، توسعه سیستم‌های بازار (Market Systems Development) و موضوعات مرتبط با توسعه نوآوری در مقیاس‌های محلی و منطقه‌ای هستیم.

آخرین پروژه

توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس براساس مزیت‌گرایی هوشمند
map1 (2)

سازمان منطقه آزاد ارس با همکاری پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برای نخستین بار در ایران به‌صورت عملیاتی گام در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند می‌گذارد. منطقه آزاد ارس توان‌ها و مزیت‌های ویژه‌ای دارد که حرکت در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند را تسهیل خواهد کرد. نزدیکی به بازار ۴۰۰ میلیونی کشورهای CIS، وجود دشت‌های کشاورزی غنی (همچون گردیان، گلفرج، ارس و خداآفرین) به همراه زیرساخت‌ها و شبکه‌های آبی مناسب، دسترسی به منابع آبی پایدار (رودخانه ارس)، تراکم و تنوع مراکز و نواحی صنعتی، منابع و توان‌های گردشگری، معافیت‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی، زیرساخت‌های لجستیکی مناسب و موارد متعدد دیگر، ازجمله این مزیت‌ها هستند. با وجود ظرفیت‌های توسعه‌ای متفاوت، نمی‌توان انتظار داشت که این منطقه در طول زمان در تمامی حوزه‌های مذکور قدرت رقابت‌پذیری خود را حفظ کند. ایجاد رقابت‌پذیری در مزیت‌های مختلف یک منطقه، نیازمند انتخاب چند حوزه خاص و تمرکز منابع و توان‌ها در این حوزه‌های محدود است. علاوه بر این لازم است تا با به‌کارگیری خلاقیت و نوآوری و ایجاد تغییرات ساختاری، رقابت‌پذیری حوزه‌های مزیت‌دار در طول زمان حفظ و تضمین گردد.

انتشارات

یادداشت‌های تحلیلی

اخبار و رویدادها

همکاران

کریمی

امیرعلی کریمی

مدیر برنامه تانا

Esharghi

علیرضا اشراقی

پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری و نوآوری

Shaddeli

نینا شاددلی

پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری توسعه پایدار محلی و منطقه‌ای

اسمخانی

علی اسمخانی

پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری و نوآوری

Dusti

بهزاد دوستی سبزی

تحلیلگر حوزه سیاست‌گذاری توسعه پایدار محلی و منطقه‌ای