درباره ما

برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران (تانا) به عنوان یک مرکز دانشی در پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است. این برنامه توجه خود را بر توسعه پایدار اقتصاد محلی و منطقه‌ای به واسطه کاربرد نوآوری و فناوری متمرکز کرده است. رویکرد و محور فعالیت ما این است که با بهره‌بردن از راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند (smart specialisation strategy: S3) به اشاعه نوآوری در ساختار اقتصادی مناطق مختلف بپردازیم. در واقع تلاش ما این است که مزیت‌های اولویت‌دار هر منطقه را متناسب با جغرافیا، اقتصاد، فرهنگ‌ و ساختار سیاسی آن منطقه و البته به واسطه فرایند کشف فرصت‌های کارآفرینی، مشخص ساخته و در جهت رقابت‌پذیر کردن آن‌ها در فرایند زنجیره ارزش جهانی، سیاست‌گذاری‌های لازم را به انجام رسانیم. در این چارچوب، وزارت‌خانه‌ها، دولت‌های محلی و منطقه‌ای، صندوق‌ها و بانک‌های متولی توسعه نوآوری و فناوری در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که اثربخشی منطقه‌ای دارند، جامعه هدف برنامه تانا هستند.

تانا به فعالان مناطق کمک می‌کند که با چالش‌های مرتبط با نوآوری بهتر کنار بیایند. روش کار ما به صورت مشارکتی و از پایین است و اعتقاد داریم که فعالان و بازیگران محلی یک منطقه بهترین مشاوران و کارشناسان توسعه در آن منطقه‌اند. ما در حال توسعه ابزارهای نوآورانه‌ای پیرامون مسائل و مباحثی هم‌چون توسعه اقتصاد محلی (Local economic Development: LED)، توسعه استراتژی خوشه و زنجیره ارزش (Cluster and Value chain Development)، توسعه سیستم‌های بازار (Market Systems Development) و موضوعات مرتبط با توسعه نوآوری در مقیاس‌های محلی و منطقه‌ای هستیم.

آخرین پروژه

تاسیس مرکز نوآوری و فناوری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو

منطقه آزاد ماکو دارای مزیت‌های نسبی بالقوه در زنجیره‌های ارزش لجستیک و حمل‌ونقل، کشاورزی صنعتی، تولید محصولات دامی، گردشگری، محصولات کشاورزی و دست‌یافته‌ها است. یکی از راه‌های اصلی تبدیل این مزیت‌های بالقوه به مزیت‌های بالفعل، ایجاد تغییرات ساختاری نوآورانه و فناورانه در آنان است. با این حال، در منطقه آزاد ماکو به دلیل کمبود قابلیت‌های فناورانه و نوآورانه، عملاً شرکتی که بتواند در حوزه‌های اولویت‌دار منطقه عملکرد مطلوبی داشته باشد شکل نگرفته است. لذا در چنین شرایطی و به‌طورکلی در مناطق کمتر توسعه یافته که مباحث مربوط به فناوری و نوآوری کمتر رسوخ پیدا کرده و کسب‌وکارهای نوپا دانش‌بنیان به‌خوبی شکل نگرفته‌اند و از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند، تشکیل نهادی به‌منظور حمایت و پرورش این کسب‌وکارها لازم و ضروری است. ازاین‌رو مرکز نوآوری و فناوری ماکو، در پی تأکیدات سازمان منطقه آزاد ماکو و با طراحی و برنامه‌ریزی اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو در سال ۹۷ تأسیس شد. این مرکز به ارائه خدمات مختلف آموزشی، مالی، بازاریابی و حقوقی و … اقدام می‌نماید. مرکز نوآوری و فناوری ماکو سه کارکرد اصلی دارد، این کارکردها در شکل نمایش داده شده‌اند.

یادداشت‌های تحلیلی

اخبار و رویدادها

همکاران

Shaddeli

نینا شاددلی

پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری توسعه پایدار محلی و منطقه‌ای

اسمخانی

علی اسمخانی

پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری و نوآوری

Dusti

بهزاد دوستی سبزی

تحلیلگر حوزه سیاست‌گذاری توسعه پایدار محلی و منطقه‌ای

کریمی

امیرعلی کریمی

مدیر برنامه تانا

Esharghi

علیرضا اشراقی

پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری و نوآوری

انتشارات

Creation and Development of Free Zones as a Regional Development Policy: The Case of Two Neighbor Free Zones in Iran
Ali Malehi, Amir Ali Karimi, Behzad Doosti, Ali Esmkhani; Environment, Regional Innovation Policies Conference; Florence, Italy; 2019
The Measurement of National Learning System, A tool to identify countries capability for technology catch-up
 Amir Ali Karimi, Mir Saman Pishvaee, Ali Maleki, Ali Reza AliAhmadi, Mohammad Badiei; ۶th International & 10th National Conference On Management Of Technology; Tehran, Iran; 2016
بررسی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور به‌منظور تحقق بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
امیرعلی کریمی، علی ملکی، اسماعیل عبدی؛ فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست‌های راهبردی و کلان؛ در دست چاپ
سنجش کارایی نوآوری شرکت‌های چهار صنعت پیشرفته منتخب ایران، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده‌ها
امیرعلی کریمی، علی ملکی، اسماعیل عبدی؛ فصلنامه علمی مدیریت نوآوری؛ دوره ۸، شماره ۲؛ تابستان ۱۳۹۸