کلان داده

/Tag:کلان داده

سیاه و سفید کلان داده : دو روی یک سکه (حکمرانی در نظر ۶)

چکیدههر لحظه، صدها میلیون داده جدید تولید و به داده‌های موجود اضافه می‌شود. این حجم عظیم از داده‌ها و نیاز به روش‌های نوین بررسی آن به تغییر پارادایم‌های قبلی منجر شده است. پارادایم تجزیه و تحلیل داده‌های کلان به عنوان یکی از محوری‌ترین علوم حال حاضر، مولود تحولات جدید در فناوری بویژه فناوری اطلاعات است. این علم نوظهور که پیوسته در حال توسعه و بروز رسانی است از یک سو فراهم آورنده خدمات شایانی برای کسب و کارها و مشتریان