مشارکت عمومی – خصوصی

/Tag:مشارکت عمومی - خصوصی

برگزاری نخستین جلسه هیئت موسس انجمن توسعه مشارکت عمومی-خصوصی ایران

دولت‌ها در مسیر توسعه زیرساخت‌ها با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود منابع و عدم کارایی بهینه به دلیل رویکردهای بروکراتیک مواجه هستند. از نشانه‌های این معضل طولانی شدن اجرای طرح‌های زیرساختی، استفاده غیر بهینه از زیرساخت‌های موجود، کیفیت پایین ارائه خدمات و استهلاک بالا نام برد. از این حیث با ایجاد بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی در این طرح‌ها می‌توان از منابع مالی، تخصص و نوآوری بخش خصوصی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها استفاده کرد. برای نیل به این مهم تشکل‌های