توسعه منطقه ای

/Tag:توسعه منطقه ای

سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای از عدم توازن‌ها تا رقابت‌پذیری مناطق

کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در دهه­‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که دوره رشد سریع اقتصادی و صنعتی این کشورها بود، شروع به اتخاذ سیاست­‌های توسعه منطقه­‌ای کردند. اهداف اولیه این سیاست­‌ها، کاهش نابرابری بین مناطق داخلی کشورها بود. نامتوازنی توسعه در این جوامع از صنعتی شدن و رشد اقتصادی برخی از مناطق نشات می­‌گرفت. به لحاظ تئوریک در این دوره فرض بر این بود که دولت می­‌تواند شرایط مناطق عقب­‌مانده را از طریق به کارگیری ابزارهایی هم­چون

آشنایی با آموزش و تحقیق در حوزه کارآفرینی

حوزه کارآفرینی به عنوان یکی از حوزه های نوپای دانشگاهی در پی پاسخگویی به ملزومات و آماده سازی افراد برای زندگی در عصر کارآفرینی بوجود آمده است. در این کارگاه، دکتر سهراب سلیمان ئوف به تبیین رویکردهای اصلی آموزش و تحقیق در حوزه کارآفرینی می پردازد. به طور مشخص، سهراب نحوه آموزش ذهنیت کارآفرینانه و فرآیند کارآفرینی را تشریح کرده و همچنین  با تکیه بر پروژه های تحقیقاتی خود راجع به رویکردهای فردی و محیطی تحقیق در حوزه کارآفرینی توضیح