انتشار دومین شماره نشریه تخصصی تنظیم گفتار

//انتشار دومین شماره نشریه تخصصی تنظیم گفتار

مدیر مسئول: دکتر امیراحمد ذوالفقاری
صاحب امتیاز:
اندیشکده حکمرانی – پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
سردبیر:
امیرحسین داوری

آسیب شناسی خصوصی سازی؛ از سیاست های کلی تا قانون و اجرا

سال اول – شماره ۲- مهر ۱۳۹۹

فهرست مقالات:
 • سرمقاله – تنظیم گری شرکتی، از مسئولیت هیچ تا همه چیز
 • یادداشت تحلیلی- معماری نهادی؛ تضمینی برای سلامت تنظیم گر
 • گزارش- گزارش کنگره؛ ضدانحصار غول های فناوری
 • اخبار تنظیم گران داخلی – با تنظیم گران
 • گفت و گو با حمیدرضا فولادوند- آسیب شناسی خصوصی سازی؛ از سیاست های کلی تا قانون و اجرا
 • مروری بر آخرین مقالات علمی- بر مرز دانش
 • یادداشت تحلیلی – نقد و بررسی سند “سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی”
 • یادداشت تحلیلی – فناوری در خدمت تنظیم گری، ظهور فناوری های تنظیم یار (RegTech)
 • خلاصه مقاله علمی – زوایای پیدا و پنهان در حکمرانی تنظیم گرانه
 • اخبار تنظیم گران بین المللی و تنظیم گران دنیا – در دنیای تنظیم گری

ضروریت و جایگاه تنظیم گری در نظام حکمرانی ایران

سال اول – شماره ۱- شهریور ۱۳۹۹

فهرست مقالات:
 • سرمقاله – ضرورت و جایگاه تنظیم گری در نظام حکمرانی
 • ورود پلتفرم های آنلاین به بورس و نگرانی های مهم رقابت و انحصار
 • اتحادیه اروپا و فرانسه به دنبال به روزرسانی سیاست های رقابت و انحصار خود در حوزه اقتصاد دیجیتال و پلتفرم های اینترنتی
 • با تنظیم گران
 • سامانه ی مجازی کسب و کار در قالب حکمرانی الکترونیک: بررسی دسترسی امن به منابع اطلاعاتی
 • وکالت؛ استقلال یا انحصار؟
 • بر مرز دانش
 • اتحادیه اروپا چگونه می خواهد «سیاست های رقابت را متناسب با پلتفرم های دیجیتال» کند؟
 • در دنیای تنظیم گری

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع