تدریس / هدایت پایان نامه

دانشگاه محل تدریس

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
Edinburgh University
Edinburgh University

عنوان درس

سیاستگذاری پایداری
مبانی سیاست گذاری عمومی
روشهای تحلیل و ارزیابی سیاست
مبانی نظریه های سیاستگذاری عمومی
اقتصاد نفت و تحلیل ریسک
علم، فناوری و توسعه
مبانی مدیریت تکنولوژی
مقدمه ای بر سیاستگذاری علم وفناوری
Science & Society
Technology in Society

دانشگاه محل تدریس

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علم وصنعت
دانشگاه علم وصنعت
دانشگاه تهران

عنوان درس

درآمدی بر سیاست علم، فناوری
نظریه های سیاست عمومی
نظام ملی نوآوری
روشهای تحقیق در مدیریت
مقدمه ای بر اقتصاد علم وفناوری
نظام ملی نوآوری
سیاستگذاری صنعتی
اقتصاد تکنولوژی

دانشگاه محل تدریس

دانشگاه علم وصنعت
دانشگاه علم وصنعت

عنوان درس

سیاستگذاری علم وفناوری
استراتژی توسعه تکنولوژی

 • راهنما:

  ۱. ارائه مدلی برای مداخلات توسعه محلی مبتنی بر سازمان‌های اجتماع‌محور، علیرضا نفیسی، دانشگاه تهران، در حال انجام
  ۲. طراحی و تبیین نظام نوآوری برای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، محمد حاجعلی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۷
  ۳. تبیین فرایند سیاستگذاری لایحه ی مصوب ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۱۳۰۷ در کشور ایران، پوریا سیدی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶
  ۴. ارایه چارچوب و تبیین نقش نظام نوآوری درمقاوم سازی اقتصاد، احمد شیوایی، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۹۶
  ۵. بررسی چرایی عدم پذیرش تکنولوژی‏ های کشاورزی در مناطق توسعه نیافته دچار مشکل کم آبی (مطالعه موردی تکنولوژی آبیاری قطره ای در شهرستان سلماس)، پوریا چوبچیان، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶
  ۶. بررسی تأثیر انواع همکاری‌های فناورانه بر نوآوری شرکت‌های ایرانی، محسن خاتمی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶
  ۷. تبیین تفاوت ویژگی‌های شتابدهنده ها در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی ایران، پوریا سلک غفاری، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶
  ۸. بررسی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در ایران، الهام یعقوبی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶
  ۹. شناسایی و دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت “تامین مالی جمعی” در حوزه های غیرانتفاعی، سید رضا طبیب زاده، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶
  ۱۰. مطالعه راهبردی عرضه فراوردههای زیستی در شرایط روز بازارهای ملی و بین المللی، سید حمیدرضا حسینی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶
  ۱۱. طراحی و مدل‌سازی ارزیابی میزان اجتماعی بودن بانک‌ها، سعیده حشمتی، دانشگاه علوم اقتصادی، ۱۳۹۴

 • مشاور:

  ۱. تببین مسیر تنوع بخشی صنایع در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی، نوا سیمایی، دانشگاه تربیت مدرس، در حال انجام
  ۲. برآورد ارزش فناوری خودروهای برقی در ایران، الهام اله مرادی، دانشگاه علم و صنعت، در حال انجام
  ۳. طراحی الگوی نظام تامین نوآورانه مبتنی بر انتقال فناوری در صنعت نفت (مطالعه موردی ده گروه کالایی)، نجم الدین یزدی، دانشگاه علم و صنعت، در حال انجام
  ۴. بررسی رابطه حکمرانی بخش بالادستی صنعت نفت با شکست‌های نظام نوآوری بخشی: مطالعه چند مورد در بخش بالادستی صنعت نفت ایران، سجاد خلیلی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۷
  ۵. ‌تدوین راهبردهای نوآورانه در پاسخ به بیای شهری با رویکرد نوآوری اجتماعی، مسعود میرزاده، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۷
  ۶. بررسی چالش‌های نوآوری در صنعت دارو سازی و ارائه راهکار­هایی برای بهبود آن با الگوگیری از کشور هند، حمید قاسمی، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۹۴
  ۷. ارائه الگویی برای تدوین سیاست‌های پیشرانِ‌ توسعه صادرات نانو فناوری در ایران، جلیل آزاده زعیم، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۹۴