رصدگر موافقتنامه ایران و چین توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف راه­ اندازی شده است و ابعاد روابط بین الملل، اقتصاد، سیاست خارجی، علوم سیاسی، سیاستگذاری و حکمرانی، تاریخ و دیگر ابعاد علوم انسانی و اجتماعی موافقتنامه ۲۵ ساله ایران و چین را پوشش می دهد.

برای ارسال مطالب و تحلیل‏‎های علمی خود با پست الکترونیکی najmoddin.yazdi@sharif.edu مکاتبه نمایید.

(گردآورندگان مطالب: امیررضا خاوریان گرمسیر، علی اکبر اسدی، نجم الدین یزدی)

پیشنهاد سردبیر:

جستجو در مطالب: