پروژه های حوزه تخصصی صنعت و توسعه پایدار

/پروژه های حوزه تخصصی صنعت و توسعه پایدار

طراحی و تدوین پروژه‌های محیط‌زیستی نمونه کشور مطابق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مطالعه ارزش‌آفرینی مشارکت با بخش خصوصی در شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه Value For Money (VFM)

آسیب‌شناسی دلایل عدم استقبال سرمایه‌گذاران داخلی در تأمین منابع مالی و اجرا طرح‌های منابع آب

تحلیل سیاستی - نهادی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

بررسی الگوی شکل گیری و تداوم نظام بهره برداری پایدار در مجن

تأسیس مرکز نوآوری و فناوری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

توسعه فناورانه صنعت گلخانه، مزیتی رقابتی و هوشمند در راستای توسعه پایدار منطقه آزاد ماکو

تدوین مدل سرمایه‌گذاری، گزارش تصمیم به واگذاری و اسناد فراخوان واگذاری مجموعه‌های ورزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان

تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خطوط اتوبوس‌رانی شهری تهران

خدمات پژوهشی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی

بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌­های ناشی از آن

توسعه مشارکت بخش غیردولتی در زیرساخت‌های ورزشی و مشاور دبیرخانه ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ وزارت ورزش

مشاور در سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در حوزه مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران

فرمت همسان قرارداد و راهنمای واگذاری پروژه‌های عمرانی به روش مشارکت بخش خصوصی (ppp)

فعالیت‌های پژوهشی برای تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی طرح باغ شهر ولایت

توسعه کشاورزی در کرم آباد و حل مناقشات

بسترسازی توسعه مشارکت بخش خصوصی و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت

تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی طرح باغ شهر ولایت تهران

تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خط ۶ قطار شهری تهران

آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌ای حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی

کاهش مصرف آب در حسنلو

مجموعه پروژه‌های کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه

بسترسازی واگذاری پروژه‌های عمرانی شهرداری به بخش خصوصی

آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل‌ونقل

بررسی موانع توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های زیرساختی کشور