پژوهشکده سیاست‌گذاری و حوزه صنعت و توسعه پایدار

از ۱۹۸۷ که اصطلاح “توسعه پایدار” در سازمان ملل متحد مطرح شد، صنعت و نقش آن بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست، محور مباحث این نهاد بین‌المللی و سایر نهادهای سیاست‌گذاری و سیاست پژوهی مرتبط با این حوزه بوده است. هم‌اکنون در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار یک نوع وفاق جمعی بین سیاست‌گذاران به وجود آمده است. این اجماع به این نکته اشاره دارد که دولت و فعالان غیردولتی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی خود، لازم است تا همگرایی و برنامه صنعتی ویژه‌ای داشته باشند. با این نگاه، پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف از بدو تأسیس خود در سال ۱۳۸۷، یکی از حوزه‌های فعالیتی اصلی خود را به صنعت و توسعه پایدار اختصاص داده است. با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در پژوهشکده، این محور به دنبال پیاده‌سازی جدیدترین روش‌های سیاستگذاری صنعتی با رویکرد اتکا به منابع و ظرفیت‌های منطقه‌ای و ملی است. از این رو، حوزه عملکردی این حوزه، وسعت قابل توجهی دارد و از سطوح کلان سیاستگذاری تا سطح خرد و شرکت‌ها را در بر می‌گیرد.
مطابق با این هدف، چهار برنامه برای محور صنعت و توسعه پایدار تعریف شده است. آب و توسعه، مدرسه توسعه پایدار، توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران (تانا) و توسعه امور زیرساختی برنامه‌های این حوزه هستند. هر یک از این برنامه‌ها در حوزه‌های مشخصی از صنعت و توسعه پایدار ورود کرده‌اند به‌طوری‌که برنامه آب و توسعه، اصلاح سیاست‌گذاری آب را با تمرکز بر ابعاد مختلف حکمرانی آن دنبال می‌کند. مدرسه توسعه پایدار به تقویت و ارتقای دانش، مهارت‌ و نگرش‌ نهادها و فعالان توسعه پایدار، می‌پردازد. گسترش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی از طریق مشارکت بخش خصوصی، هدف برنامه توسعه امور زیرساختی است و درنهایت برنامه تانا در قالب اندیشه‌هایی همچون نظام نوآوری منطقه‌ای، مزیت‌گرایی هوشمند و نظام نوآوری بخشی به دنبال توسعه پایدار و نوآورانه فعالیت‌های صنعتی در کشور است.
لازم به ذکر است که هر یک از برنامه‌های حوزه صنعت و توسعه پایدار متناسب با هدف بنیادین خود، در طی سالیان اخیر پروژه‌ها و فعالیت‌های مختلفی را انجام داده‌اند که توضیحات آن‌ها در صفحه هر یک از برنامه‌ها در این سایت آمده است.

آنچه لازم است درباره حوزه صنعت و توسعه پایدار بدانیم...

به‌کارگیری اصطلاح «سیاست صنعتی قدیم» به سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ برمی‌گردد. در این دوران، مفهوم سیاست صنعتی بر این مبنا بود که فناوری می‌تواند به‌ خوبی در یک محیط حفاظت‌شده توسعه یابد. در این رویکرد، توسعه صنعتی به‌عنوان موتور اصلی رشد و توسعه شناخته می‌شد به‌طوری‌که در دهه ۵۰ تا ۶۰ میلادی دولت‌ها از طریق حمایت و حفاظت از صنایع استراتژیک، نقش فعالی در توسعه اقتصادی کشور خود داشتند. بسیاری از کشورها به‌خصوص در شرق آسیا به دلیل استفاده گسترده دولت از سیاست صنعتی توسعه یافتند، با این حال کشورهای آمریکای جنوبی در به‌کارگیری این سیاست چندان موفق نبودند.

ادامه مطلب …

به‌کارگیری اصطلاح «سیاست صنعتی قدیم» به سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ برمی‌گردد. در این دوران، مفهوم سیاست صنعتی بر این مبنا بود که فناوری می‌تواند به‌ خوبی در یک محیط حفاظت‌شده توسعه یابد. در این رویکرد، توسعه صنعتی به‌عنوان موتور اصلی رشد و توسعه شناخته می‌شد به‌طوری‌که در دهه ۵۰ تا ۶۰ میلادی دولت‌ها از طریق حمایت و حفاظت از صنایع استراتژیک، نقش فعالی در توسعه اقتصادی کشور خود داشتند. بسیاری از کشورها به‌خصوص در شرق آسیا به دلیل استفاده گسترده دولت از سیاست صنعتی توسعه یافتند، با این حال کشورهای آمریکای جنوبی در به‌کارگیری این سیاست چندان موفق نبودند.

ادامه مطلب …

کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که دوره رشد سریع اقتصادی و صنعتی این کشورها بود، شروع به اتخاذ سیاست‌های توسعه منطقه‌ای کردند. اهداف اولیه این سیاست‌ها، کاهش نابرابری بین مناطق داخلی کشورها بود. نامتوازنی توسعه در این جوامع از صنعتی شدن و رشد اقتصادی برخی از مناطق نشات می‌گرفت. به لحاظ تئوریک در این دوره فرض بر این بود که دولت می‌تواند شرایط مناطق عقب‌مانده را از طریق به کارگیری ابزارهایی همچون بازتوزیع منابع مالی و سرمایه‌گذاری وسیع در بخش عمومی تغییر دهد.

ادامه مطلب …

برنامه‌ها

برنامه تانا در قالب اندیشه‌هایی همچون نظام نوآوری منطقه‌ای، مزیت‌گرایی هوشمند و نظام نوآوری بخشی به دنبال توسعه پایدار و نوآورانه فعالیت‌های صنعتی در کشور است.

برنامه آب و توسعه، اصلاح سیاست‌گذاری آب را با تمرکز بر ابعاد مختلف حکمرانی آن دنبال می‌کند.

گسترش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی از طریق مشارکت بخش خصوصی، هدف برنامه توسعه امور زیرساختی است.

مدرسه توسعه پایدار به تقویت و ارتقای دانش، مهارت‌ و نگرش‌ نهادها و فعالان توسعه پایدار، می‌پردازد.

راهبر حوزه

دکتر علی ملکی

راهبر حوزه تخصصی

مدیران برنامه‌ها

علیرضا خیری مدیر برنامه سیاست گذاری توسعه امور زیرساختی

علیرضا خیری

مدیر برنامه مشارکت عمومی – خصوصی

هامون طهماسبی ۲

هامون طهماسبی

مدیر برنامه مدرسه توسعه پایدار

جلال میرنظامی

دکتر سید جلال‌الدین میرنظامی

مدیر برنامه آب و توسعه

کریمی

امیرعلی کریمی

مدیر برنامه تانا

انتشارات

Groundwater governance and implementing the conservation policy: the case study of Rafsanjan Plain in Iran
Mirnezami S. Jalal, Cheryl de Boer, Ali Bagheri; Environment, Development and Sustainability; 2019
Creation and Development of Free Zones as a Regional Development Policy: The Case of Two Neighbor Free Zones in Iran
Ali Malehi, Amir Ali Karimi, Behzad Doosti, Ali Esmkhani; Environment, Regional Innovation Policies Conference; Florence, Italy; 2019
Inaction of the society on the drawdown of groundwater resources: Case study of Rafsanjan in Iran
Mirnezami S. Jalal, Ali Bagheri, Ali Maleki; Water Alternatives; ۱۱(۳): ۷۲۵-۷۴۸; ۲۰۱۸
Comparative studies of water governance: a systematic review
Gül Özerol, Joanne Vinke-de Kruijf, Marie Claire Brisbois, Cesar Casiano Flores, Pranjal Deekshit, Corentin Girard, Christian Knieper, S. Jalal Mirnezami, Mar Ortega-Reig, Pranay Ranjan, Nadine J. S. Schröder and Barbara Schröter; Ecology and Society; 23(4):43; 2018
The Measurement of National Learning System, A tool to identify countries capability for technology catch-up
 Amir Ali Karimi, Mir Saman Pishvaee, Ali Maleki, Ali Reza AliAhmadi, Mohammad Badiei; ۶th International & 10th National Conference On Management Of Technology; Tehran, Iran; 2016
آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب
علی باقری، سامان مقیمی بنهنگی، لیلی ابوالحسنی، سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۹۸
سنجش کارایی نوآوری شرکت‌های چهار صنعت پیشرفته منتخب ایران، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده‌ها
امیرعلی کریمی، علی ملکی، اسماعیل عبدی؛ فصلنامه علمی مدیریت نوآوری؛ دوره ۸، شماره ۲؛ تابستان ۱۳۹۸
بررسی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور به‌منظور تحقق بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
امیرعلی کریمی، علی ملکی، اسماعیل عبدی؛ فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست‌های راهبردی و کلان؛ در دست چاپ
اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی
علی باقری، سامان مقیمی بنهنگی، لیلی ابوالحسنی، سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۹۸
فصل ۲۶ کتاب پیشرفت‌ها در حکمرانی آب زیرزمینی؛ عنوان فصل: حکمرانی آب زیرزمینی در خاورمیانه و شمال آفریقا
 مترجم: سید جلال‌الدین میرنظامی؛ ۱۳۹۷
حذف سدها؛ از توهم تا واقعیت (نگاهی به مطالعات صورت گرفته در زمینه­‌ ابعاد اجتماعی و سیاسی حذف سدها)
 سیدجلال الدین میرنظامی؛ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری؛ ۱۳۹۶