اثرات همکاری با پژوهشگران دارای تامین مالی برجسته بر تولیدات علمی (حکمرانی در نظر ۸)

/, حکمرانی در نظر, نشست تخصصی/اثرات همکاری با پژوهشگران دارای تامین مالی برجسته بر تولیدات علمی (حکمرانی در نظر ۸)

چکیده

The theoretical model developed in this article predicts that collaboration with top-funded scientists positively affects the number of scientific publications of an individual scientist. Having combined data on funding and publication of Quebec scientists, this article empirically tests the theoretical predictions. This article examines numerous definitions of top-funded scientists as those in the top 10 per cent, or top 5 per cent in terms of total funding, funding from the public sector, and funding from the private sector. The results show that collaborating with such top-funded scientists has a positive effect on a scientist’s number of publications, hence confirming our theoretical predictions

دکتر سید رضا میرنظامی
عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت نکات بهداشتی، این نشست بوسیله اسکایپ برگزار می‏‎شود.
برای ورود به نشست حکمرانی در نظر ۸ اینجا کلیک کنید.

چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ – ساعت ۱۶ الی ۱۸

پوستر