فناوری نانو و فناوری پیل سوختی، یک خاستگاه، دو سرنوشت (حکمرانی در نظر ۳)

/, حکمرانی در نظر, نشست تخصصی/فناوری نانو و فناوری پیل سوختی، یک خاستگاه، دو سرنوشت (حکمرانی در نظر ۳)

چکیده

نانو و پیل سوختی، به عنوان دو نمونه فناوری نوظهور در ایران از دهه‌های پیش با حمایت حاکمیت به نظام علم و فناوری ایران اضافه شده‌اند و علیرغم خاستگاه یکسان، فرایندها و نتایج متفاوتی در این دو حوزه حاصل شده است. مقایسه مسیر و میزان موفقیت هریک با توجه به انتظارات و چشم اندازهای اولیه هریک و دلایل قرارداشتن در موقعیت فعلی آن‌ها می‌تواند درس‌آموخته‌های سیاستی قابل توجهی برای نظام سیاستگذاری علم و فناوری کشور داشته باشد. دو مسیر سیاستگذاری در فضایی از حیث فرهنگی تقریبا مشابه، اما با ترتیبات نهادی و ساختاری متفاوت منجر به بروندادهای متفاوت در لایه رفتاری شد و زمان ورود، نوع و میزان مشروعیت دادن نظام به هر یک از آن‌ها، ترتیب به‌کارگیری کارکردهای فناورانه و عوامل زمینه‌ای موجب این تفاوت‌ها شده‌اند. در این نشست تلاش می‌شود مسیر تطور دو فناوری نانو و پیل سوختی تبیین شود.

فاطمه سادات رحمتی
پژوهشگر حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، اندیشگاه سیاست نگاری ایران (سنا) – بنیاد توسعه فردا

سالن کنفرانس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ – ساعت ۱۵ الی ۱۷

منابع

کتاب الف تا ی؛ روایت شکل‌گیری و توسعه ستاد نانو؛ نویسندگان: حسین زاهدی و فاطمه سادات رحمتی؛ سال ۱۳۹۵

مجموعه کتاب‌های سیاست‌نگاری کارگروه های ستاد نانو؛ مدیر طرح: فاطمه سادات رحمتی، سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

روایت تجربه‌ی توسعه‌ی فناوری در حوزه‌ی مهندسی و صنایع، با تأکید بر تجارب دهه‌های هفتاد و هشتاد هجری شمسی ـ دفتر اول: توسعه‌ی فناوری پیل سوختی در کشور: بنیاد توسعه فردا؛ سال ۱۳۹۵

فایل‎ها

پوستر