انفعال در برابر بحران: حکمرانی آب زیرزمینی (حکمرانی در نظر ۲)

/, حکمرانی در نظر, نشست تخصصی/انفعال در برابر بحران: حکمرانی آب زیرزمینی (حکمرانی در نظر ۲)

چکیده

جامعه و حکومت دو نیمه‎ی غیرقابل انکار و البته غیرقابل جایگزین، برای حل مسأله‎ی آب زیرزمینی هستند. اما هم اکنون وضعیت این دو چگونه است؟ آیا جامعه‎ی منفعل و حکومت متوهم می‎توانند با یکدیگر برای حل این بحران قدمی جدی بردارند؟ از کدامیک باید توقع داشت که دیگری را متحول کند؟ از جامعه‎ای که احساس نابرابری و فقدان اعتماد دارد، یا از حکومتی که هر دم ساز نو کوک می‎کند و تلاش برای رفتن یک شبه‎ی ره صد ساله دارد؟ در این نشست، تصویری تاریخی و جامعه‎شناسانه از شکل‎گیری انفعال تلخ امروز در برابر بحران آب زیرزمینی ترسیم خواهد شد.

دکتر سید جلال میرنظامی
مدیر برنامه آب و توسعه، پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی

سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ – ساعت ۱۶ الی ۱۸

پژوهش‎های ارائه‎دهنده در این زمینه

Mirnezami, S. J., et al. (2019). “Groundwater governance and implementing the conservation policy: the case study of Rafsanjan Plain in Iran.” Environment, Development and Sustainability: 1-28

Mirnezami, S. J., et al. (2018). “Inaction of Society on the Drawdown of Groundwater Resources: A Case Study of Rafsanjan Plain in Iran.” Water Alternatives 11(3): 725-748

Mirnezami, S. J. (2017). “Contextual analysis of groundwater conservation challenges in Iran: Insights from Rafsanjan case study.” Tarbiat Modares University, PhD dissertation

پوستر