نشست‎های حکمرانی در نظر

/نشست‎های حکمرانی در نظر

اثرات همکاری با پژوهشگران دارای تامین مالی برجسته بر تولیدات علمی

دکتر سید رضا میرنظامی

رهیافتی جدید در نظام‌های نوآوری: نظام نوآوری مبتنی بر مسئله

دکتر شهره نصری

سیاه و سفید کلان داده : دو روی یک سکه

حمید شیردستیان

چگونه دستگاه سیاستگذاری آلمان چالش هماهنگی بین‌بخشی در حوزه سیاست نوآوری را حل می‌نماید؟

دکتر سید جعفر حسینی

فراتر از GDP: شاخص‏‎هایی برای پیشرفت اجتماعی

سید مصطفی ضیائی استرآبادی

فناوری نانو و فناوری پیل سوختی، یک خاستگاه، دو سرنوشت

فاطمه سادات رحمتی

انفعال در برابر بحران: حکمرانی آب زیرزمینی

دکتر سید جلال الدین میرنظامی

آسیب شناخت توسعه نظام آموزش جدید در ایران

عباس قیومی ابرقویی