کلان داده

//کلان داده

Big Data in a Time of Crisis: Maximizing its Value – And Avoiding its Risks – In the Fight Against COVID-19

It is estimated that approximately 2 million people around the world have been infected by the coronavirus, and the numbers continue to grow. Yet the data being reported are primarily coming from national governments, which are – for the most part – basing it on who has been tested, which likely reveals only a fraction of the scale of the pandemic.

داده های تلفن همراه و کوید ۱۹ و فرصت های آن

این مقاله خلاها و دلایل اصلی استفاده این داده های تلفن همراه که به ندرت مشخص شده است هرچند ارزش آنها در اپیدمی های مشابه در تعدادی از موارد استفاده ثابت شده است را مشخص می نماید.

چالش بزرگ غول های تکنولوژیک در مساله کرونا

در حالی که ترامپ و کاخ سفید بصورت مکرر از شرکت هایی همچون گوگل، فیس بوک، توئیتر، و اپل درخواست کمک نموده اند اما این شرکت ها در به اشتراک گذاشتن داده های خصوصی مردم با تردیدهایی مواجه شده اند چراکه این موضوع می تواند اعتبار آنها را به خطر بیاندازد.

داده ها و مدل های باز به عنوان بخشی از مبارزه با بیماری کوید ۱۹ است

دولت ها در سرتاسر جهان باید درباره نحوه مدیریت همه گیر Covid-19 تصمیمات سختی بگیرند. آنها باید علناً داده ها و مدل هایی را که زیربنای آن تصمیمات است، منتشر کنند. این امر به مردم اطمینان می دهد که اقدامات آنها نه براساس مصلحت سیاسی مبتنی بر شواهد علمی است.

پاسخ شیوع COVID-19: اولین ارزیابی از تغییرات تحرک در ایتالیا پس از قفل شدن

این مقاله یک تجزیه و تحلیل اولیه در ایتالیا است، جایی که اپیدمی COVID-19 قبلاً یک سری محدودیت های بی سابقه و تشدید در سفر و تحرک فردی شهروندان را برانگیخته است.