کسب و کار

//کسب و کار

آثار شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکار و رفاه خانوارها سیاست‌های حمایتی در ایران و جهان

تمامی کشورهای درگیر با فراگیری ویروس کرونا، علاوه بر انبوه مبتلایان و درگذشتگان، با تکانه‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای نیز مواجه شده‌اند. نااطمینانی، قطع زنجیره ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و ممنوعیت‌های وضع شده توسط دولت‌ها، همچون…

جلوتر از محیط در حال تغییر حرکت کنید!

منبع: mckinsey : بازگشت به کار (پس از قرنطینه) تنها یک فاز برنامه‌ای نیست؛ بلکه یک روش اجرای عملیات است. مرکز فرماندهی می‌تواند به ایجاد توانمندی‌های لازم برای فعالیت کسب‌وکارها در «دوره عادی بعدی» کمک کند.