پیامدها

پیامدهای کرونا بر شهر و شهرسازی آینده

شهر به عنوان یک سیستم پیچیده و آشوبی عمل می کند که با ورود به بی نظمی، در تلاش برای دستیابی به نظم جدیدی است. در این تأثیر و تأثر انتظار می رود که فضای شهری به شیوه نسبتا متفاوتی باز تولید شود و…

پیامد های روان شناختی شیوع ویروس کرونا در جامعه

با ظهور ویروس کرونا، زندگی و سلامت میلیون ها انسان پس از چند هفته مورد تهدید قرار گرفته است. این بیماری همه گیر نه تنها میزان بالای مرگ و میر ناشی از عفونت ویروسی را به همراه دارد، بلکه باعث فاجعه روانی در کل نقاط جهان شده است.

تاثیر پاندمی کرونا _ کووید ۱۹ بر پیش بینی رشد تولید ملی سال ۱۳۹۹

شناخت آثار پاندمی کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران به ویژه بر تولید ناخالص ملی و رشد، اهمیت زیادی برای ارائه راه حل های برون رفت دارد. در این مقاله برای شناخت مسئله، روش تحلیلی با استفاده از سناریونویسی به کار گرفته شده است.

بررسی اثرات ویروس کرونا _ کوید۱۹ بر اقتصاد جهانی

بحران کروناویروس – کووید۱۹ پیش از هر چیز تهدیدی برای سلامت عمومی شناخته می شد، اما رفته رفته تبدیل به یک تهدید اقتصادی جهانی شده است. هر چند راهی برای مشخص کردن دقیق آسیب های اقتصادی ناشی از اپیدمی کروناویروس جدید وجود ندارد…

پیامد های اجتماعی و فرهنگی ویروس کرونا در زیست جهان های دینی: روایتی جامعه شناختی از ایستارها و رفتارهای کنشگران دینی و اجتماعات دینی در جهان کرونایی شده

این مقاله «مفصل و مصور»، روایتی جامعه شناختی از بازتاب «جهان کرونایی شده» از ۲۰۲۰ میلادی تاکنون در ابر «زیست-جهان های دینی از قم تا رم» است. این روایت که مبانی تئوریک و تحلیلی آن منظر «جامعه شناسی دین و انسان شناسی دین» است و…

ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی(با تاکید بر الگوی مصرف فرهنگی)

ویروس کرونا، پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نموده است. این بحران هر چند در ظاهر ماهیتی صرفا پزشکی و مرتبط با نظام سلامت دارد، پدیده ای چندبعدی است که آثار و…