مهاجرت و جابه‎جایی

//مهاجرت و جابه‎جایی

موج مهاجرت پس از کرونا

یکی از اولین اقدامات کشورها با شیوع بیماری کرونا بستن مرزها، لغو پروازها بود. سطح محدودیت جابه‌جایی که امروز جهان آن را تجربه می‌کند، از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است. بسیاری از برنامه‌های زندگی مردم جهان که مبتنی بر جابه‌جایی‌های بین‌المللی است به حالت تعلیق درآمده و مهاجرت از نظر کمی و کیفی تغییرات زیادی کرده است.

پاسخ شیوع COVID-19: اولین ارزیابی از تغییرات تحرک در ایتالیا پس از قفل شدن

این مقاله یک تجزیه و تحلیل اولیه در ایتالیا است، جایی که اپیدمی COVID-19 قبلاً یک سری محدودیت های بی سابقه و تشدید در سفر و تحرک فردی شهروندان را برانگیخته است.