مدل سازی

//مدل سازی

مقاله علمی: تجزیه‌ و تحلیل مبتنی بر سناریو شیوع کرونا در ایران توسط مدل‌سازی پویائی‌شناسی سیستم‌ها- با محوریت سیستم حمل‌ونقل

امروزه بیماری کرونا به یکی از تهدیدات بزرگ جهانی تبدیل‌شده است. ریسک بالای این بیماری در انتقال بین انسان‌ها و نبود دارو و

مدل گسترش ویروس کرونا و پیش بینی سناریو های ممکن

به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا در استان تهران، می توان از مدل شبیه سازی عامل محور در فضای نت لوگو استفاده کرد. با توجه به اینکه رفتار انسان ها بیشترین نقش را در شیوع این ویروس دارد، لذا در راستای مدیریت رفتارهای پرخطر، سناریوهایی بر پایه نرخ سرایت، نرخ بازتولید، میزان حرکت عامل ها و اعمال قرنطینه خانگی طراحی می گردد.

شیوع کرونا: روندها و دلالت‌ها

مهم‌ترین ویژگی گزارش حاضر این است که خلاصه‌ای از مهم‌ترین آمارهای سازمان جهانی بهداشت، روندهای اقتصادی به نقل از منابع مختلف، تحلیل‌های بازار نفت و همچنین دیدگاه مکینزی و BCG را یکجا ارائه می‌دهد.

اخبار امیدوار کننده؛ «احتیاط» اولویت اول در دورانِ گذر از قله بیماری

 در زمان اوج‌گیری بیماری، تعداد ورودی بیمار (بیمار جدید) از تعداد خروجی‌ها (حاصل جمع بهبود روزانه و فوت) بیشتر است. در قله بیماری، ورودی بیماران جدید با خروجی بیماران (بهبود و فوت روزانه) برابر می‌شوند و جمعیت بیماران برای مدت کوتاهی ثابت می‌شود. به محض این‌که خروجی بیش از ورودی شد، تعداد بیماران کاهش می‌یابد.

وضعیت کنترل همه گیری کووید- ۱۹ در کشور، پیش بینی موج دوم شیوع بیماری و اقدامات لازم برای آمادگی

بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت در حدود یک ماه قبل بیماری کرونا به سطح عالمگیر رسید. در ایران بر اساس گزارشهای رسمی اعالم شده تا ۱۶ فروردین ابتلای ۷۴۳.۵۵ نفر و مرگ ۴۵۲.۳ نفر تأیید شده است و هنوز با کنترل موج اپیدمی فاصله داریم.