فقر

در قرنطینه فقر

در قرنطینه فقر  نویسنده: حامد قدوسی فیلم پیرمرد دست‌فروش (احتمالا گیلانی) که قرنطینه را شکستته و برای یک لقمه نان حلال به خیابان برگشته را حتما دیده‌اید. همان‌هایی که گفتیم به‌تر از ما می‌دانند که باید در منزل بمانند و نمی‌توانند. در واقع می‌گوییم که نمی‌توان آدم‌ها را در انتخاب بین کرونا و گرسنگی قرار داد. اطمینان از تامین معاش حداقلی برای اقشار آسیب‌پذیر در بحران کرونا (نیروهای کارمزدی، صاحبان بنگاه‌های کوچک و شخصی، کارمندان تعدیل شده شرکت‌ها و صنایع، کارمندان بیکار صنایع

کرونا و اقشار فقیر جامعه

کرونا اقشار فقیر و به حاشیه رفته جامعه را بیشتر تهدید می کند. مطالعات پیشین به خوبی نشان داده اند که بیماری های اپیدمیک احتمال بیشتری دارد که افراد فقیر و حاشیه نشینان را-به نسبت دیگر طبقات اجتماعی- گرفتار سازند.