فقر

کاهش درآمد، عدم پرداخت اجاره ها و حکم تخلیه؛ دولت ها چگونه در میانه بحران از مستاجران حمایت می کنند؟

این یادداشت در انتها به طور خلاصه به قوانین و اقدامات ایران در زمینۀ کنترل و تنظیم بازار پرداخته و نظام‌های تنظیم بازار در آلمان،‌ سوئد و ایالات‌متحده را به اختصار معرفی می‌کند.

کرونا و بحران کم‌آبی در چابهار/ در جنوب سیستان و بلوچستان چه آبی می‌خورند

کرونا به محروم ترین استان کشور زده است. به جایی که نمی شود مثلا با پروتکل های بهداشتی در تهران به جنگ آن رفت. کلا اقلیم حال و هوای دیگری دارد و باید نسخه تازه ای برای آن پیچید.

ویروس کرونا ۱۰۰ میلیون نفر را فقیر می‌کند

در سناریوی خوش‌بینانه، امسال تعداد مردم در فقر شدید به ۶۷۹ میلیون نفر و در سناریوی بدبینانه به ۷۱۹ میلیون نفر خواهد رسید، در حالی که پیش از بحران کووید-۱۹ پیش‌بینی می‌شد که در سال ۲۰۲۰، تعداد فقیران جهان به ۵۹۵ میلیون نفر کاهش یابد.

ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاه ها از اقشار ضعیف و آسیب پذیر

مرور اهم فعالیت های این دستگاه ها در شرایط کرونایی برای اقشار تهیدست و آسیب پذیر و بررسی مسائل و مشکلات مربوط به چگونگی حمایت اجتماعی از این گروه ها ازجمله اهداف این گزارش است.

چالش ها و راهکارهای حمایت از اقشار ضعیف و محروم جامعه

چنانچه فراگیری، همه گیری و دغدغه عمومی را سه مؤلفه اساسی برای تشخیص یک مسئله اجتماعی بدانیم، شیوع ویروس کرونا در کشور حائز هر سه مؤلفه است و یک مسئله اجتماعی حاد و مخاطرهآمیز است. در حال حاضر، تمام مناطق شهری و روستایی کشور در معرض ابتال به این ویروس قرار دارند و هیچ نقطه ای از کشور مصون از این مخاطره بیولوژیکی نیست.