فضای مجازی و رسانه

//فضای مجازی و رسانه

بررسی بحران روزنامه‌نگاری؛ روندی که کرونا تندش کرد

اساتید ارتباطات در نشست تخصصی «وضعیت رسانه‌های چاپی در دوران کرونا» به طرح مسائلی چون تندتر شدن روند بحران روزنامه نگاری، مشکلات مطبوعات از جمله وابستگی به بودجه دولتی، لزوم آزادی بیان برای رسانه و مصونیت خبرنگار، اهمیت پدیده «درزمانی» به هنگام مواجهه با قفل ارتباطی چون کرونا و دیگر بایسته‌های این عرصه پرداختند.

The role of Instagram in public health education in COVID-19 in Iran

The role of Instagram in public health education in COVID-19 in Iran Author: Ali Dabbagh MD SARS-CoV-2 infection pandemic (known as COVID-19) is one of the most severe health challenges worldwide in the last decades. The rapid and widespread distribution of (CoVID-19) mandates global attention with local implementation. Till now, no definitive curative pharmaceutical has been introduced to clinic, so, based on many scientific sources, the most effective measures for disease containing remains the preventive strategies

طراحی داشبوردهای شهری- کشوری

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی آزمایشگاه داده و حکمرانیامروزه یکی از چالش‌های اصلی در مبارزه با بیماری‌ها، جابه‌جایی‌های رو به افزایش انسان‌ها است، به‌طوری‌که یک انسان می‌تواند در زمان کوتاهی ویروس را در سراسر کره زمین منتشر کند.

اهمیت ارائه منابع موثق و قابل اعتماد پزشکی برای مردم، در نشریه آکادمی ملی پزشکی آمریکا

از سال ۱۹۹۵، جامعه جهانی شش مورد شیوع گسترده بیماری‌ها را تجربه کرده که سازمان بهداشت جهانی (WHO) از آنها به عنوان شرایط اضطراری در بهداشت عمومی با ابعاد جهانی (Public Health Emergency of International Concern-PHEIC) یاد کرده است: آنفلونزای H1N1 ،فلج اطفال، ابولا در غرب آفریقا و در جمهوری خلق کنگو، زیکا و در حال حاضر ویروس جدید کرونا، که سازمان بهداشت جهانی آن را SARS-CoV-2 نامیده است این ویروس عامل بیماری کووید-۱۹ است. دو مورد دیگر از ویروس

تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیک اولیه شیوع کروناویروس  بر اساس جمع سپاری: یک مطالعه مشاهده ای در سطح جامعه

با شیوع بیماری کروناویروس داده های اپیدمیولوژیکی برای برای اگاهی از شرایط و راهبردهای مداخله گرایانه نیاز است.این مقاله به توصیف تلاش هایی می پردازد که به گردآوری و انتشار اطلاعات اپیدمیولوژیک برای مقابله با بیماری کرونا در اخبار و شبکه های اجتماعی می پردازد.

ویروس کرونا و مواجهه ایران از منظر ارتباطی و رسانه ای

رســـانه ها، حتی پیش از ورود ویروس به ایران، آن را با ویژگی های زبانی ارائه کردند که حاکی از یک بحران تمام عیار و فاجعه بار بود. در صــورتی که در خصــوص موارد مشــابه، با آنکه شــدت آسیب رسانی بیشتری داشته ابداً از این شیوه استفاده نشده است.