فاصله گذاری

//فاصله گذاری

آسیب شناسی تاثیر بحران کرونا در ابعاد مختلف جامعه و نقش پلیس در فاصله گذاری اجتماعی

در این گزارش پژوهشی با محوریت “آسیب شناسی تاثیر بحران کرونا بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی جامعه و نقش پلیس در فاصله گذاری اجتماعی مبتنی بر نظم و امنیت”؛ نقش تاثیر گذار این ویروس در همه ابعاد مختلف و همچنین مفهوم عوامل تهدید کننده امنیت ملی در دنیای امروز مورد بررسی قرار گرفته است.

کوید ۱۹ و کودکان در ایالات متحده

رعایت پروتکل های بهداشتی همانند فاصله گذاری برای تمامی افراد از جمله کودکان ضروری است چرا که این گروه از افراد کمتر نشانه های بیماری را از خود نشان می دهند و نقش کلیدی در انتشار این بیماری ایفا می کنند. 

داده های تلفن همراه و کوید ۱۹ و فرصت های آن

این مقاله خلاها و دلایل اصلی استفاده این داده های تلفن همراه که به ندرت مشخص شده است هرچند ارزش آنها در اپیدمی های مشابه در تعدادی از موارد استفاده ثابت شده است را مشخص می نماید.