رویکرد سیستمی

//رویکرد سیستمی

توضیحات مدل دینامیک کرونا

در طول بیش از بیست روز گذشته تعدادی از پژوهشگران علوم اجتماعی و اقتصادی به بررسی آثار این ویروس پرداخته‌اند. در این اثنا دکتر مشایخی چهره‌ ماندگار مدیریت و استاد برجسته دانشگاه شریف با استفاده از متدولوژی پویایی‌شناسی سیستم‌ها، که توان بسیار خوبی در شبیه‌سازی پدیده‌های اپیدمیکی مثل کرونا دارد اقدام به شبیه‌سازی این پدیده کرده است.

برای جلوگیری از همه گیر شدن کروناویروس ووهان (کووید-۱۹) چه کاری انجام شده و چه کاری می‌تواند انجام شود؟

علم پیچیدگی اصولِ پاسخ‌دهی به همه‌گیری را ارائه می‌کند. بخشی از این علم گسترش مفهوم قرنطینه و مراقبت های فردی سنتی به قرنطینه ن و مراقبت‌ از جامعه چند مقیاسی است. به این معنا که یک واحد اجتماعی طبیعی – همسایگی، حومۀ شهر، شهر، منطقه، ملت- بایستی بررسی شود که آیا عاری از عفونت است، در معرض …