جغرافیا

شهر هوشمند؛ راز موفقیت کره جنوبی در کنترل کرونا

به گزارش دنیای حفاظت کره جنوبی که در هفته های گذشته در صدر جدول مبتلایان کرونا بود، توانست، سرعت انتشار را آهسته تر کند و در عرض دو هفته، آمار مبتلایان جدید خود را به شدت کاهش دهد. نکته جالب اینجاست که این کاهش، تنها با قرنطینه کردن سریع مبتلایان و بدون قرنطینه کردن کامل تمام شهر صورت گرفت.