جغرافیا

اهم اقدامات شهرهای بزرگ جهان و کلانشهرهای ایران در مقابله با ویروس کرونا

این گزارش به عنوان اقدامات و درس آموخته های حوزه های مختلف مدیریت شهری از مقابله با ویروس ۹۱-COVID توسط همکاران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در حوزه های تخصصی مربوطه و به منظور استفاده مدیریت شهری تهران و سایر کانشهر از درس آموخته های شهری تهیه و تنظیم شده است.

The sensitivity and specificity analyses of ambient temperature and population size on the transmission rate of the novel coronavirus (COVID-19) in different provinces of Iran

there is no scientific reason to confirm that the number of COVID-19 cases in warmer climates is less than that of moderate or cold climates. Therefore, it is recommended that the cities/provinces with a population of over 1.7 million people have stricter inspections and more precise controls as their management policy.

Investigation of effective climatology parameters on COVID-19 outbreak in Iran

Investigation of effective climatology parameters on COVID-19 outbreak in Iran Authors: Mohsen Ahmadi, Abbas Sharifi, Shadi Dorosti, Saeid Jafarzadeh Ghoushchi, Negar Ghanbari SARS CoV-2 (COVID-19) Coronavirus cases are confirmed throughout the world and millions of people are being put into quarantine. A better understanding of the effective parameters in infection spreading can bring about a logical measurement toward COVID-19. The effect of climatic factors on spreading of COVID-19 can play an important role in the new Coronavirus outbreak. In this study, the

بانک پاسخ های جغرافیایی جوامع به بیماری کرونا

وب سایت earthobservations اقدام به بانک اطلاعات جامعی نموده است که به معرفی منابع، داداه‌ها، مقالات و نوشته های جغرافیایی مرتبط با بیماری کرونا کرده است. این وب سایت می تواند منبع مناسبی برای جغرافی دانان و آنهایی که در رشته های علوم زمین فعالیت می کنند است. 

کووید ۹۱ یا زلزله؟ ارزیابی اجمالی دو بحران همزمان در شهر تهران

این مستند به عنوان ارزیابی اولیه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از وضعیت شهر تهران در خصوص رخداد زلزله در زمان شیوع ویروس ۹۱-COVID تهیه و تنظیم شده است و هدف آن افزایش آگاهی در سطح مدیریت شهری است.

دادها و روندهای بیماری کرونا بروی سایت گوگل

همگام با تلاش های بین المللی برای مقابله با بیماری کرونا، گوگل اقدام به پایگاه داده ها از داده های بیماری کرونا به تفکیک کشورها و همچنین تاثیر این بیماری بر جابجایی در کشورهای جهان نموده است.