جامعه شناسی

//جامعه شناسی

کرونا به کام کیست؟

کرونا در حالی در ابتدای ۲۰۲۰ بر دنیا سایه گسترانده بود که ۲۰۱۹ با جنبش‌های اعتراضی گسترده‌ای در سراسر دنیا به پایان رسیده بود. سالی که تجربه‌های خونین زیادی در خیابان‌های شهرهای مختلف دنیا داشت و همه‌گیری اعتراضاتش شهرهای زیادی را در بر می‌گرفت.

ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی(با تاکید بر الگوی مصرف فرهنگی)

ویروس کرونا، پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نموده است. این بحران هر چند در ظاهر ماهیتی صرفا پزشکی و مرتبط با نظام سلامت دارد، پدیده ای چندبعدی است که آثار و…

کرونا و بدنامی اجتماعی ، مراقب کلمات خود باشیم.

با همه گیری عالمگیر ویروس کرونا و گسترش روزافزون ترس و نگرانی مردم، موضوع بدنامی اجتماعی ( Social stigma ) در ارتباط با فرد، افراد و یا مکانهایی که با کروناویروس ارتباط دارند به یک دغدغه مهم اجتماعی تبدیل شده است.

نابینایان بیش از دیگران در خطر ابتلا به کرونا هستند

به دلیل رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، مردم مانند قبل به نابینایان کمک نمی‌کنند و این اتفاق ممکن است سلامت آنها را به خطر بیندازد. همچنین نابینایان به خاطر لمس اشیای مختلف، بیش از بقیه در خطر ابتلا به کرونا هستند.