تحلیل شبکه

//تحلیل شبکه

مدیریت انتشار بیماری در شبکه چند لایه

ما در مقاله‌ای به بررسی انتشار (یک رفتار، یک ویروس و …) در بستر اجتماعی شبکه چند لایه پرداخته‌ایم (https://www.researchgate.net/publication/265052043_Diffusion_of_Innovations_over_Multiplex_Social_Networks).