انرژی

نقدی بر جایگاه نفت در بودجه ۱۴۰۰

مقدمه قوانین بودجه را باید مهم‌‌ترین سند مالی دولت دانست، این سند با تنظیم درآمدها و هزینه‌های دولت تلاش دارد تا اولا از بروز آسیب‌هایی همچون کسری بودجه دولت جلوگیری کند و ثانیا با توجه به محدودیت منابع، بهینه ترین گزینه را برای هزینه‌کرد دولت انتخاب نماید. تحقق یا عدم تحقق منابع بودجه منوط به تحقق پیش‌بینی‌ها از حجم صادرات نفت، قیمت نفت، مالیات و … است. بررسی اجمالی لایحه بودجه نشان‌دهنده برآوردهای خوش‌بینانه از تحقق درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰

نگاهی بر پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کوید ۱۹ و سناریوهای بازارهای جهانی انرژی در دوران پساکرونا

براساس بررسی های بانک جهانی شیوع ویروس کرونا بر زنجیره تأمین سراسر جنوب آسیا رخنه کرده اما سرعت انتشار آن نسبت به سایر مناطق جهان کمتر است.