آینده نگاری

//آینده نگاری

مقاله علمی: تجزیه‌ و تحلیل مبتنی بر سناریو شیوع کرونا در ایران توسط مدل‌سازی پویائی‌شناسی سیستم‌ها- با محوریت سیستم حمل‌ونقل

امروزه بیماری کرونا به یکی از تهدیدات بزرگ جهانی تبدیل‌شده است. ریسک بالای این بیماری در انتقال بین انسان‌ها و نبود دارو و

علت ها و پیامدهای همه گیری و عالم گیری ویروس کرونا _ کوید۱۹

با همه گیری و عالم گیری ویروس کرونا (کووید-۱۹)، جهان با چالشی مواجه شده است که بسیاری، از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد، آن را بسیار بزرگ تر و تأثیر گذارتر از جنگ جهانی دوم ارزیابی می کنند.

آینده ویروس کرونا به کجا می‌رسد؟

تیمی از متخصصان با تجربه پاندمی شناس در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد پیش بینی کرده‌اند که بیماری کرونا حداقل بین ۱۸ ماه تا دو سال دیگر گسترش یابد یعنی تا زمانی که ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت جهان را آلوده کند.

تولد دنیای جدید بعد از پاندمیک

علاوه بر تلفات عظیم انسانی این بیماری همه‌گیر که ویران‌کننده‌ترین بحران پس از جنگ جهانی دوم می‌باشد، تبعات سیاسی و اقتصادی بزرگی در حال رخ دادن است که ساختارها و محیط بین‌المللی جدیدی را ایجاد می‌کند.

مدل گسترش ویروس کرونا و پیش بینی سناریو های ممکن

به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا در استان تهران، می توان از مدل شبیه سازی عامل محور در فضای نت لوگو استفاده کرد. با توجه به اینکه رفتار انسان ها بیشترین نقش را در شیوع این ویروس دارد، لذا در راستای مدیریت رفتارهای پرخطر، سناریوهایی بر پایه نرخ سرایت، نرخ بازتولید، میزان حرکت عامل ها و اعمال قرنطینه خانگی طراحی می گردد.