آمار

چگونه عدم شفافیت هند در ارتباط با داده‌های کرونا مانع مبارزه با این بیماری می‌شود

سوالات متداولی برای اکثر پزشکان وجود دارند که پاسخ به آنها بر سیاست‌های بیمارستان و برنامه های درمانی ما تأثیر خواهد گذاشت. متأسفانه ، اکثر این سؤالات در بهترین حالت جواب مبهم می گیرند.

بانک پاسخ های جغرافیایی جوامع به بیماری کرونا

وب سایت earthobservations اقدام به بانک اطلاعات جامعی نموده است که به معرفی منابع، داداه‌ها، مقالات و نوشته های جغرافیایی مرتبط با بیماری کرونا کرده است. این وب سایت می تواند منبع مناسبی برای جغرافی دانان و آنهایی که در رشته های علوم زمین فعالیت می کنند است. 

حمایت TFSCB به کشورها برای پاسخ به کرونا 

در آغاز ماه مارس، هنگامی که کشورهای خارج از منطقه شرق آسیا هنوز در مراحل اولیه همه گیر بیماری کرونا بودند، صندوق اعتماد برای ایجاد ظرفیت های آماری (TFSCB) اقدام به حمایت کشورها در جهت پاسخ به کشورها در مقابله با بیماری کرونا نمود.

اخبار امیدوار کننده؛ «احتیاط» اولویت اول در دورانِ گذر از قله بیماری

 در زمان اوج‌گیری بیماری، تعداد ورودی بیمار (بیمار جدید) از تعداد خروجی‌ها (حاصل جمع بهبود روزانه و فوت) بیشتر است. در قله بیماری، ورودی بیماران جدید با خروجی بیماران (بهبود و فوت روزانه) برابر می‌شوند و جمعیت بیماران برای مدت کوتاهی ثابت می‌شود. به محض این‌که خروجی بیش از ورودی شد، تعداد بیماران کاهش می‌یابد.

کوید ۱۹ و کودکان در ایالات متحده

رعایت پروتکل های بهداشتی همانند فاصله گذاری برای تمامی افراد از جمله کودکان ضروری است چرا که این گروه از افراد کمتر نشانه های بیماری را از خود نشان می دهند و نقش کلیدی در انتشار این بیماری ایفا می کنند.