آمار

شناسایی، دیده‌بانی و حمایت از خانوارهای در شرایط دشوار، ضرورت هماهنگی دوسطح کلان (جامعه) و خرد (اجتماع محلی و محله‌ای) در دوران بحران کرونا

یکی از مشکلاتی که به صورت جدی در حوزه رفاه اجتماعی نمایان شده است، فقدان بانک اطلاعاتی دقیق از گروه‌های در شرایط دشوار جامعه است.

ابزاری برای سناریوسازی ظرفیت تخت های بیمارستانی در سطح محلی و ملی

این ابزار به برنامه ریزان محلی کمک می نماید تا برای احتیاجات بیمارستان های خود برنامه ریزی نمایند. این ابزار بصورت رایگان است و بر اساس آخرین یافته های علمی در مورد بیماری کرونا است.

اختلال کوید۱۹ در نظام آموزش و پاسخ‌ کشورها بدان

در تلاش برای مهار شیوع همه گیر COVID-19، بیشتر دولت ها در سراسر جهان بطور موقت موسسات آموزشی را  بسته اند. این تعطیلی در سراسر کشورها تقریباً ۷۰ درصد از جمعیت دانشجویی جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در چندین کشور دیگر تعطیلات محلی را تحت تأثیر قرار داده که میلیون ها زبان آموز دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.

درک همه گیری بیماری کرونا از طریق داده 

بانک جهانی اقدام به ایجاد پلتفرمی نموده است که داده های لازم برای مدیریت همه گیری کرونا می پردازد. این سایت چنین ادعا می کند که داده ها برای حمایت از کشورها در مدیریت همه گیر ویروس جهانی (COVID-19) بسیار مهم هستند.

پروفایل کشورهای جهان  در رابطه با بیماری کرونا 

کدام کشورها بهتر عمل می کنند و کدام ها بدتر عمل می کنند؟ وب سایت Our World in Data”” پروفایل ۲۰۷ کشور جهان ایجاد نموده است که به شما این امکان می دهند آمار مربوط به همه گیر کروناویروس را برای هر کشور در جهان مطلع شوید.