پروژه

/پروژه

توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پایانه‌های بار حمل و نقل جاده‌ای

مشارکت عمومی – خصوصی مکانیسمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به ‌منظور تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش خصوصی (اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌نماید. به ‌بیان‌ دیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت در برخی از وظایف و مسئولیت‌های تامین این خدمات نقش‌آفرینی می‌نماید. در مشارکت عمومی – خصوصی قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی به ‌منظور تسهیم ریسک، مسئولیت، منافع و هم‌افزایی منابع و تخصص هر دو بخش

توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بهسازی، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌های دولتی به روش ROT

مشارکت عمومی – خصوصی مکانیسمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به ‌منظور تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش خصوصی (اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌نماید. به ‌بیان‌ دیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت در برخی از وظایف و مسئولیت‌های تامین این خدمات نقش‌آفرینی می‌نماید. در مشارکت عمومی – خصوصی قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی به ‌منظور تسهیم ریسک، مسئولیت، منافع و هم‌افزایی منابع و تخصص هر دو بخش

تدوین برنامه راهبردی توسعه کشتی جمهوری اسلامی ایران (۲۰۲۴-۲۰۲۰)

بررسی علل و عوامل بنیادین موثر بر انحطاط کشتی در ایران، قطعاً به مطالعات گسترده و عمیق در حوزه جامعه شناسی و اقتصاد ورزش و نیز تحلیل و آسیب شناسی سیاست گذاری کلان دستگاه متولی ورزش و نیز فدارسیون کُشتی در طی چهار دهه اخیر نیازمند بوده و در این پروژه مقرر است از طریق برگزاری مصاحبه با بزرگان، پیش کسوتان و مربیان فعلی و سابق کشتی نسبت به شناسایی ریشه های این واقعیت اقدام لازم صورت گیرد. کارفرمافدراسیون کشتی جمهوری

ارزیابی راهبردی بند دوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

این پروژه به بررسی و ارزیابی بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. در بند دوم اهدافی همچون پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور، ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقا جایگاه جهانی کشور، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات در منطقه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به مفاهیم دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان موجود در این بند، می توان سه موضوع کلی اقتصاد دانش

تاسیس رصدخانه مهاجرت ایران

زیرساخت اصلی مورد نیاز سیاست گذاری و برنامه ریزی، داده ها و اطلاعات معتبر و به هنگام است؛ سیاستگذاری مهاجرت و به ویژه اتخاذ رویکردهای صحیح سیاستی در قبال مهاجرت افراد تحصیل کرده و متخصص و طراحی برنامه های موثر یا اصلاح و بهبود برنامه های موجود نیازمند رصد وضعیت گروه‌های هدف و سیاست های درحال اجرا است. این طرح با پیشنهاد ایجاد نهاد زیر ساختی رصدخانه سیاستی مهاجرت در صدد فراهم آوردن زیرساختی پایدار برای سیاستگذاران و محققان این

مطالعه ارزش‌آفرینی مشارکت با بخش خصوصی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مشارکت عمومی – خصوصی مکانیسمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به ‌منظور تأمین خدمات زیربنایی (در این پروژه حمل‌ونقل شهری) از ظرفیت‌های بخش خصوصی (اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌نماید. به ‌بیان‌ دیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت در برخی از وظایف و مسئولیت‌های تامین این خدمات نقش‌آفرینی می‌نماید. در مشارکت عمومی – خصوصی قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی به ‌منظور تسهیم ریسک، مسئولیت، منافع و هم‌افزایی منابع

تدوین طرح ساماندهی واردات تجهیزات متصل و هوشمند

فناوری اینترنت اشیا و ابزارهای هوشمند متصل شامل دستگاه‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعات شخصی تمام کاربران اعم از مردم عادی تا سازمان های کلیدی را در خود دارند که می‌تواند در پایگاه داده شرکت‌های ارائه دهنده محصولات و خدمات نگهداری می‌شود. بنابراین کنترل ورود تجهیزات و بازیگران اصلی آن در کشور اهمیت راهبردی دارد. لذا ضرورت تعریف و اجرای طرح ساماندهی وارادات تجهیزات اینترنت اشیا ضرورتی اجتباب ناپذیر است. طرحی که در صورت اجرای درست آن علاوه بر مقابله با

تدوین برنامه تهران هوشمند

پروژه تبیین برنامه اقدام توسعه شهر هوشمند به کارفرمایی سازمان فاوای شهرداری و توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. مرحله اول این پروژه با عنوان مطالعات تطبیقی شهرهای هوشمند دنیا و مرحله دوم استخراج نظرات ذینفعان و خبرگان از طریق برگزاری جلسات مشترک و تحلیل نشست ها و سخنرانی ها انجام گرفت. در مرحله سوم پس از طراحی منشور پروژه برای طرح ها، تجمیع اقدامات و پیشنهادات مطرح در بخش نظرات خبرگی و مطالعات تطبیقی انجام گرفته و

عملیاتی سازی مفهومی به نام سرا با هدف سوق دادن دانشگاه آزاد اسلامی به سوی دانشگاه حل مساله

مسائل منطقه‌ای، مسئله آب، محیط زیست، مهاجرت، مناقشات ناشی از مطالبات مردمی از نهادهای دولتی و خصوصی، روندهای نگران کننده بهداشت و سلامت، تنها نمونه ای از چالش‌های پیچیده فعلی کشور هستند. این مسائل، روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن هستند و از سوی دیگر مسائل پیچیده جدیدی نیز در حال ظهور هستند. در ادبیات، به این قبیل مسائل فراگیر، چندذینفعی و انسان‌محور، که درک و فهم متفاوتی از آنها وجود دارد، «مسائل بدقلق» اطلاق می‌شود. ابعاد و پیچیدگی‌های

توسعه کشاورزی در کرم آباد و حل مناقشات

کشاورزی یکی از مهم‌ترین مزایای منطقه آزاد ماکو و فراگیرترین کسب‌وکار منطقه است که با بهبود وضعیت آن می‌توان انتظار داشت، تأثیر قابل‌توجهی در معیشت جامعه محلی و توسعه منطقه‌ آزاد ماکو ایجاد شود. شبکه آبیاری سد کرم آباد با مساحت حدود ۱۹۲۵۰ هکتار نیز بزرگ‌ترین طرح توسعه آب‌وخاک در استان آذربایجان غربی است که از منابع پروژه مهار آب‌های مرزی تعریف شده و اجرای آن در مراحل پایانی است. ازآنجاکه بخش زیادی از اراضی این شبکه در اختیار سازمان