سیاست های ارزی و تجاری

/سیاست های ارزی و تجاری

میزان موفقیت سیاست ارز ترجیحی در کنترل تورم

اگرچه در گذشته بارها هشدار داده شده که سیاست ارز ترجیحی منجر به مشکلات متعددی نظیر افزایش آمار ثبت سفارش واردات، سفرهای غیرضروری، دریافت ارز توسط برخی از واردکنندگان و عدم واردات، واردات کالاها با ارز ترجیحی و انبارکردن آنها یا توزیع با قیمتی بالاتر شده است، اما دولت‌مردان با تأکید بر اثرگذاری این سیاست در کنترل تورم، از قبول این انتقادات خودداری کرده اند. در این نوشته ادعای اثربخشی مثبت ارز ترجیحی بر کاهش تورم مورد واکاوی قرار