کارگاه آموزشی

//کارگاه آموزشی

گذشته، حال و آینده ی آزمایش‌های میدانی در سیاستگذاری عمومی

بسیاری از سوالات سیاست‌گذاران و اقتصاددانان ذاتاً سوالاتی در مورد «چرایی» هستند:‌ اثر وارد کردن رایانه به کلاس‌های درسی بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان چیست؟ کشش قیمتی تقاضا برای دخانیات چه مقدار است؟ آیا افزایش مالیات سیگار سبب کاهش مخارج بهداشتی می‌شود؟ آیا افزایش نرخ بهره سبب افزایش نرخ نکول می شود؟ سال ۱۹۲۵ آماردان معروف، رونالد فیشر روشی برای پاسخ به چنین سوالات علت و معلولی پیشنهاد داد: آزمایش تصادفی کنترل‌شده (RCT). با این وجود تنها حدود ۳ دهه است

آشنایی با آموزش و تحقیق در حوزه کارآفرینی

حوزه کارآفرینی به عنوان یکی از حوزه های نوپای دانشگاهی در پی پاسخگویی به ملزومات و آماده سازی افراد برای زندگی در عصر کارآفرینی بوجود آمده است. در این کارگاه، دکتر سهراب سلیمان ئوف به تبیین رویکردهای اصلی آموزش و تحقیق در حوزه کارآفرینی می پردازد. به طور مشخص، سهراب نحوه آموزش ذهنیت کارآفرینانه و فرآیند کارآفرینی را تشریح کرده و همچنین  با تکیه بر پروژه های تحقیقاتی خود راجع به رویکردهای فردی و محیطی تحقیق در حوزه کارآفرینی توضیح

روش‌های اجرای پروژه‌های زیرساختی وخدماتی عمومی

روش‌های مختلف برای اجرای پروژه‌های عمومی کدام هستند و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ مزیت‌ها و محدودیت‌های هر روش چیست؟ چگونه روش‌های بهتر را برای اجرای یک پروژه تعیین کنیم؟ آیا روش‌های مشارکتی در تامین هزینه پروژه‌های عمومی کمک می‌کنند؟ برای استفاده از روش‌های مشارکتی، چگونه یک پروژه را توسعه دهیم و آماده سازیم؟ چگونه یک پروژه مشارکتی را وارد بازار کنیم؟ عوامل موفقیت یک پروژه مشارکتی چیست؟ اگر علاقه‌مند به دانستن پاسخ این پرسش‌ها  هستید، این کارگاه برای شما