رزومه

/رزومه

سعید صادقی

سعید صادقی از سال ۹۴ تاکنون دارای سابقه همکاری با پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در شهریور ۹۵ سال  در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود. از مهمترین سوابق کاری وی می‌توان به همکاری با ستاد احیای دریاچه ارومیه، همکاری با بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت، مدیریت داخلی دبیرخانه کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی و عضو هیئت موسس کانون کار و زندگی شریف اشاره