شاخص جهانی نوآوری

بررسی اجمالی وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۰

سیزدهمین گزارش شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) یا (GII)، در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شد. در این گزارش، ظرفیت و عملکرد نوآوری ۱۳۱ اقتصاد در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورهای مورد مطالعه، معمولا بیش از ۹۰% از جمعیت جهان و همچنین بیش از ۹۵% از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. شاخص جهانی نوآوری از هفت رکن تشکیل شده است. هر رکن نیز از سه زیررکن و هر زیررکن از چندین شاخص( از

انتشار گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۰

سیزدهمین گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۰ میلادی امروز دوم سپتامبر (۱۲ شهریور ۹۹) منتشر شد. در این گزارش ظرفیت و عملکرد نوآوری ۱۳۱ اقتصاد در سراسر جهان با استفاده از ۸۰ شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است.