ژئوپلتیک قرارداد

//ژئوپلتیک قرارداد

هندی‌ها نگران‌تر از همیشه _ ​هندوستان، بازنده بزرگ

چینی‌ها در یک دهه اخیر در حال توسعه کریدور اقتصادی چین- پاکستان بوده و متعهد شده‌اند ۶۰ میلیارد دلار برای این پروژه سرمایه‌گذاری کنند.

پیمان راهبردی ایران و چین، تهدیدها و فرصت‌ها

آنچه در جریان رسانه‌ای روزهای گذشته پیرامون پیمان راهبردی چین و ایران نوشته و گفته می‌شود تنها بخشی از کوه یخی است از ناگفته‌های زیست‌بوم سیاسی و اقتصادی دو کشور که از آب بیرون مانده است.