سیاسی

شراکت راهبردی ایران و چین، آمریکا را در منطقه به چالش خواهد کشید…

یک اندیشکده آمریکایی مدعی شد توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند دامنه رقابت آمریکا و چین را به شدت به مناطق جدیدی از جهان گسترش دهد و …