امیرعلی کریمی

/امیرعلی کریمی

امیرعلی کریمی

امیرعلی کریمی در حال حاضر مدیر برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران (تانا) پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف است. ایشان مدرک کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی را از دانشگاه علم و صنعت و مدرک کارشناسی مهندسی نساجی را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ نموده است.

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

نظام‌های ملی، منطقه‌ای و بخشی نوآوری
پایش علم، فناوری و نوآوری
مدل های توسعه فناوری
سیاست صنعتی
نوآوری باز

سیاستگذاری نوآوری
مزیت گرایی هوشمند
مدیریت فناوری و نوآوری
مدیریت تحقیق و توسعه
توسعه منطقه‌ای نوآوری‌محور

سوابق و تجربیات

عنوان پروژه (سازمان همکار یا حامی)

۱. مسئول اجرایی پروژه پایش نوآوری ایران (دانشگاه علم و صنعت ایران)
۲. مسئول بازطراحی گزارش طرح پایلوت و فرایند اجرایی طرح ملی پیمایش نوآوری ایران از جانب پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
۳. مسئول اجرایی طرح ملی پیمایش نوآوری ایران در حوزه شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات از جانب پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
۴. مسئول بخش نوآوری و سیاست صنعتی تدوین سند راهبردی توسعه فناوری میکروالکترونیک ایران(معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

عنوان پروژه (سازمان همکار یا حامی)

۱. مسئول ارزیابی و تحلیل وضعیت دانشگاه صنعتی شریف در رتبه‌بندی‌های مختلف دانشگاهی بین‌المللی (دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی دانشگاه صنعتی شریف)
۲. مسئول ارزیابی برنامه‌های جاری معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف در زمینه ارتقای کیفیت پژوهش (دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی دانشگاه صنعتی شریف)
۳. گزارش بررسی وضعیت اجمالی ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۶ (پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف)
۴. بررسی روش‌های نوین سیاستگذاری نوآوری و نظام نوآوری منطقه‌ای در جوزه آبریز دریاچه ارومیه (ستاد احیای دریاچه ارومیه)
۵. گزارش بررسی وضعیت اجمالی ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۷ (پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف)
۶. مسئول امور تولید محتوا برای نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی (پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه  صنعتی شریف)

عنوان پروژه (سازمان همکار یا حامی)

۱. مدیر اجرایی تاسیس و طراح مرکز نوآوری و فناوری منطقه آزاد ماکو (سازمان منطقه آزاد ماکو)
۲. مسئول مستند سازی تاریخ پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف)
۳. مدیراجرایی طرح توسعه اکوسیستم نوآوری در منطقه ازاد ارس (سازمان منطقه آزاد ارس)
۴. مدیر اجرایی تعریف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی دانش بنیان در حوزه محیط زیست (سازمان حفاظت از محیط زیست)
۵. عضو کارگروه  بررسی اسناد و مطالعات اولویت‌بندی صنعتی (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
۶. دبیر پنل‌های نظام نوآوری سلامت (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
۷. دبیر پنل‌ تنظیم‌گیری در اقتصاد دانش بنیان (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
۸. دبیر پنل نقش مناطق آزاد در فرایند گذار کشور به نسل جدید حکمرانی (سازمان منطقه آزاد ماکو)

سوابق پژوهشی

احسنی زاده،س. پیشوایی، م س. و کریمی، اع. رتبه بندی طرح های کسب وکار سرمایه گذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی داده‌ها- مورد مطالعه: یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایرانی. نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری،۵(۲)، صص ۷۸-۱۰۸

کریمی،اع. ملکی،ع. عبدی، ا. سنجش کارایی نوآوری شرکت‌های چهار صنعت پیشرفته منتخب ایران، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده‌ها. نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، در دست ویرایش نهایی

کریمی،امیرعلی، پیشوایی ، میرسامان، محمدیان امیری، احسان(بررسی کارایی نوآوری ایران و کشورهای منطقه با استفاده از مدل تحلیل‌‌پوششی‌داده‌ها)، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری،۱۳۹۴

کریمی،امیرعلی، پیشوایی ، میرسامان، بنیادی نایینی، علی، محمدیان امیری، احسان(بررسی اشتراکات اسناد چشم‌انداز کشورهای ایران، عربستان و مالزی با ارکان شاخص‌جهانی‌نوآوری)، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری،۱۳۹۴

کریمی،امیرعلی. پیشوایی. میرسامان، ملکی، علی.  علی احمدی، علیرضا. بدیعی، محمد (سنجش کارایی نظام ملی یادگیری فناورانه، ابزاری جهت شناسایی میزان توانایی کشورها برای همپایی فناوری)، ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، ۱۳۹۵

نگارش کتاب‌ (مروری بر عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین تخصیص و هزینه‌کرد درصدی از اعتبارات خود به پژوهش و فناوری بین سال های ۹۰-۹۲)

نگارش کتاب‌ (مروری بر عملکرد اعتبارات پژوهشی و فنّاوری کشور طی سال‌های ۸۸-۹۲ ) به عنوان نویسنده اصلی

نگارش کتاب ۱۰ سال پژوهش و تصمیم‌سازی، اثرگذاری و الگوسازی (تاریخچه پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف)

ترجمه کتاب مزیتگرایی هوشمند(تحت نگارش)

MOOC on ” Designing a Smart Specialisation Strategy “; Held on October-December 2019, Online, Iran. Lectured by Dominique Foray, Professor at the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Martin Eichler, Chief Economist at BAK Economics AG (Basel Switzerland)

Workshop on “Science, Technology and Innovation Indicators”; Held on February 29th-March 2th 2016, Tehran, Iran. Lectured by Martin Schaaper, program specialist, STI unit, Unesco Institute for Statistics

Workshop on “Statistical Tools and Methods for Innovation Data Analysis”; Held on March 8th-March 9th 2016, Tehran, Iran. Lectured by Sam Tavassoli, Centre for Innovation, Research and competence in the Learning economy (CIRCLE), Torben Schuber, Centre for Innovation, Research and competence in the Learning economy (CIRCLE)

مقالات علمی - پژوهشی

احسنی زاده،س. پیشوایی، م س. و کریمی، اع. رتبه بندی طرح های کسب وکار سرمایه گذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی داده‌ها- مورد مطالعه: یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایرانی. نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری،۵(۲)، صص ۷۸-۱۰۸

کریمی،اع. ملکی،ع. عبدی، ا. سنجش کارایی نوآوری شرکت‌های چهار صنعت پیشرفته منتخب ایران، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده‌ها. نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، در دست ویرایش نهایی

کنفرانس های داخلی و خارجی

کریمی،امیرعلی، پیشوایی ، میرسامان، محمدیان امیری، احسان(بررسی کارایی نوآوری ایران و کشورهای منطقه با استفاده از مدل تحلیل‌‌پوششی‌داده‌ها)، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری،۱۳۹۴

کریمی،امیرعلی، پیشوایی ، میرسامان، بنیادی نایینی، علی، محمدیان امیری، احسان(بررسی اشتراکات اسناد چشم‌انداز کشورهای ایران، عربستان و مالزی با ارکان شاخص‌جهانی‌نوآوری)، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری،۱۳۹۴

کریمی،امیرعلی. پیشوایی. میرسامان، ملکی، علی.  علی احمدی، علیرضا. بدیعی، محمد (سنجش کارایی نظام ملی یادگیری فناورانه، ابزاری جهت شناسایی میزان توانایی کشورها برای همپایی فناوری)، ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، ۱۳۹۵

کتاب

نگارش کتاب‌ (مروری بر عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین تخصیص و هزینه‌کرد درصدی از اعتبارات خود به پژوهش و فناوری بین سال های ۹۰-۹۲)

نگارش کتاب‌ (مروری بر عملکرد اعتبارات پژوهشی و فنّاوری کشور طی سال‌های ۸۸-۹۲ ) به عنوان نویسنده اصلی

نگارش کتاب ۱۰ سال پژوهش و تصمیم‌سازی، اثرگذاری و الگوسازی (تاریخچه پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف)

ترجمه کتاب مزیتگرایی هوشمند(تحت نگارش)

کارگاه‌های بین المللی

MOOC on ” Designing a Smart Specialisation Strategy “; Held on October-December 2019, Online, Iran. Lectured by Dominique Foray, Professor at the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Martin Eichler, Chief Economist at BAK Economics AG (Basel Switzerland)

Workshop on “Science, Technology and Innovation Indicators”; Held on February 29th-March 2th 2016, Tehran, Iran. Lectured by Martin Schaaper, program specialist, STI unit, Unesco Institute for Statistics

Workshop on “Statistical Tools and Methods for Innovation Data Analysis”; Held on March 8th-March 9th 2016, Tehran, Iran. Lectured by Sam Tavassoli, Centre for Innovation, Research and competence in the Learning economy (CIRCLE), Torben Schuber, Centre for Innovation, Research and competence in the Learning economy (CIRCLE)

اطلاعات تماس

a.Karimi@sharif.edu
۶۶۰۶۵۱۳۹(۰۲۱)
داخلی ۳۰۲

شبکه‏‏‏ های اجتماعی