یزدی، نجم­ الدین. جاسبی، عبدالله. ملکی، علی. بنیادی نائینی، علی. مفهوم ­پردازی تطبیقی «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» در مقایسه با تدارکات عمومی حامی نوآوری: گامی به سوی پیاده­سازی پیوست فناوری. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری (در حال چاپ)

کریمی، امیرعلی. ملکی، علی. (۱۳۹۸).سنجش کارایی نوآوری شرکت‌های چهار صنعت پیشرفته منتخب ایران، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری دوره ۸، شماره۲، ۷۵-۵۱

خلیلی، سجاد. محقر، علی.  اصلانی، علیرضا. ثقفی، فاطمه، ملکی، علی. ۱۳۹۷. ارائه چارچوب حکمرانی بخش بالادستی صنعت نفت، مطالعه موردی صنعت نفت ایران. فصلنامه سیاستگذاری عمومی. دوره ۵، شماره۲، ۲۳۶-۲۱۵

حشمتی، عطا. ملکی، علی. ۱۳۹۷، حکمرانی مسوولانه پژوهش و نوآوری در دانشگاهها، فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران. دوره ۱۲، شماره ۲، ۲۸-۵۲

مصلح، عرفان. ملکی، علی. ۱۳۹۷. عوامل شکست سیاست بهره‌وری انرژی در ایران.  فصلنامه سیاستگذاری عمومی (در حال چاپ)

امامیان، س. م. ص.، ملکی، ع.، یزدی، ن.، ۱۳۹۷. اندازه­گیری و مشخصه­سازی تغییر سیاست­های انرژی در گذر زمان: موردکاوی صنعت برق انگلستان. فصلنامه سیاستگذاری عمومی (در حال چاپ)

چوبچیان، پوریا. کیامهر، مهدی. ملکی، علی. ۱۳۹۶. بررسی چرایی عدم پذیرش تکنولوژی‌های کشاورزی در مناطق دچار مشکل کم‌آبی از نقطه ‌نظر کشاورزان منطقه (مطالعه موردی تکنولوژی آبیاری قطره‌ای در شهرستان سلماس). مدیریت نوآوری، دوره ۶، شماره۳، ۱۳۱-۱۶۰

امیر قدسی، سیروس. ملکی، علی. بنیادی، علی. اسفندیاری، محمد جواد. ۱۳۹۶. بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش برتوانمندسازی روش شناختی منابع انسانی با نقش تعدیلگرمتغیرهای جمعیت شناختی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. شماره ۳۲، ۱۱۷-۱۴۷

امیر قدسی، سیروس. ملکی، علی. شوال پور، سعید. ۱۳۹۵. آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران  از طریق مطالعه تطبیقی با نروژ. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره ۶، شماره۲۱، ۱۸۳-۲۰۹

ملکی، علی، ۱۳۸۸.  پوپر، اصل عقلانیت و نظریه های اقتصادی. مجله حکمت و فلسفه. ۴(۳): ۱۰۳-۱۳۶ دوره ۴، شماره۳، ۱۰۳-۱۳۶

Farimani, Fazel M., Mirnezami, S.R., Maleki, A. (2019). A Gas Cartel in the Global Market? Hype or Reality. International Journal of Energy Economics and Policy/, 9(6):1-9

Maleki, A., & Rosiello, A. (2019). Does knowledge base complexity affect spatial patterns of innovation? An empirical analysis in the upstream petroleum industry. Technological Forecasting and Social Change. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.01.020

HamidiMotlagh, R., Babaee, A., Maleki, A., Isaai, M.T. (2018) ‘Innovation Policy, Scientific Research, and Economic Performance: The Case of Iran’, Development Policy Review, , in press https://doi.org/10.1111/dpr.12423

Mirnezami, S. Jalal , Ali Bagheri and Ali Maleki (2018) ‘Inaction of the society on the drawdown of groundwater resources: Case study of Rafsanjan in Iran’ Water Alternatives 11(3): 725-748

Maleki, A., Rosiello, A., & Wield, D. (2018). The effect of the dynamics of knowledge base complexity on Schumpeterian patterns of innovation: the upstream petroleum industry. R&D Management, 48(4), 379-393.http://dx.doi:10.1111/radm.12251

Maleki, A. (2013). Can a mature resource-based industry become high-tech? Transformations of sectoral innovation systems in upstream petroleum industry. Journal of Science & Technology Policy 5(4): 83-105

حمیدی مطلق، روح الله. بابایی، علی. ملکی، علی. ۱۳۹۵. حرکتهای جمعی و تغییرات نهاد و فناوری، بررسی چند نظام نوآوری منتخب. نامه سیاست علم و فناوری، دوره ۶. شماره ۲. ۷۳-۸۹.

بابایی، علی. حمیدی مطلق، روح الله. ملکی، علی. اشعاری، محسن. ۱۳۹۵. در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی. نامه سیاست علم و فناوری، دوره ۶. شماره ۱. ۸۹-۱۰۸

ملکی، علی. مصلح، عرفان. ۱۳۹۵. بهبود ضریب تاثیر مقالات پژوهشی. نامه سیاست علم و فناوری، دوره ۶. شماره ۱. ۱۰۹-۱۱۶

ملکی، علی. یزدی، نجم الدین. ۱۳۹۴. معیارهایی برای مقایسه و دسته‌بندی مدل‌های پایش و ارزیابی نظام‌های علم، فناوری و نوآوری. سیاست‌نامه علم و فناوری ۵ (۱)، ۵۱- ۶۱

ملکی، علی. ۱۳۹۰. گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان، آسیب شناسی اقتصادهای نفتی. نامه سیاست علم و فناوری،  دوره ۱. شماره ۱. ۴۳-۵۹

ملکی، علی و محمد رضا آراستی. ۱۳۸۴. ارزیابی رابطه صنعت، دولت و دانشگاه در ایران بر اساس مدل پیچک سه گانه، مجله پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

صلواتی، بهرام. ملکی، علی. ۱۳۹۷. جابجایی بین المللی دانشجویان و تحصیل کردگان (جهان و ایران)، انتشارات راه دان، تهران، ایران

ملکی، علی. ۱۳۹۵. آیا اقتصادهای نفتی می توانند دانش بنیان شوند؟ (چگونه؟) در “اقتصاد دانش بنیان، بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی”، نشر چشمه، تهران، ایران، ۱۹۵-۲۳۴

Maleki, A. and Babakhan, A., 2017. Technological Learning in the Iranian Railroad Industry. In The Development of Science and Technology in Iran (pp. 133-151). Palgrave Macmillan US

Maleki A., Yazdi N., Jalalvand M., Tabibzade S.R. (2018) When Smartness of a Participatory Learning Ecosystem Should Not Be Interpreted as Mediation by Technology: Case-Study of Golbaf Town, Iran. In: Knoche H., Popescu E., Cartelli A. (eds) The Interplay of Data, Technology, Place and People for Smart Learning. SLERD 2018. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 95. Springer, Cham

کریمی، امیرعلی. ملکی، علی. عبدی، اسماعیل. ۱۳۹۷بررسی موفقیتها و چالشهای کشور به منظور تحقق بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی. دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی، اصفهان

ملکی، ع.، یزدی، ن.، ۱۳۹۷. نقش دانش تجربه محور در بسط مفهومی علم شهروندی در عصر آنتروپوسین. دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی، اصفهان

یزدی، ن.،  ملکی، ع.، ۱۳۹۷. الگوی ارزیابی توانمندی تأمین‌کنندگان ده گروه کالای راهبردی صنعت نفت: الگویی برای پیاده‌سازی پیوست فناوری مناقصات. دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی، اصفهان

امامیان، س. م. ص.، ملکی، علی.، یزدی، ن. ۱۳۹۶. فرآیند تجمّعی تغییر سیاست و ناسازگاری پارادایمی: موردکاوی صنعت برق انگلستان. اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ملکی، علی، یزدی، ن. ۱۳۹۶. بازتعریف سیاستهای خرید دولتی به منظور ارتقاء یادگیری و نوآوری. اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

حشمتی، عطاءاله، جمال کدخداپور علی ملکی. ۱۳۹۵. چالش‌های پیش‌روی پژوهش و آموزش میان‌رشته‌ای در نظام آموزش عالی ایران. کنگره آموزش عالی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

حشمتی، عطاءاله، امین طریقی، روح‌الله حمیدی مطلق، علی ملکی. ۱۳۹۵. نقش انعطاف‌پذیری نهادی در موفقیت دوره‌های آموزشی میان‌رشته‌ای (موردکاوی دانشگاه‌های MIT و Colorado Denver). کنگره آموزش عالی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران

صادقی زاده، حمزه؛ ملکی، علی ؛ و  علیرضا بوشهری. ۱۳۹۴.  همپایی فناورانه)تکنولوژیک(: نظریه ها، استراتژی ها، الگوها، مدلها وعوامل اثرگذار. نهمین کنفرانس مدیریت فناوری ایران

امیرقدسی، سیروس؛ ملکی، علی ؛ و  علی بنیادی. ۱۳۹۴. بررسی روند توسعه تکنولوژیک در صنعت نفت ایران و مقایسه آن با کشور نروژ. نهمین کنفرانس مدیریت فناوری،  تهران، ایران

ملکی، علی و  ناصر باقری. ۱۳۸۳. انتقال تکنولوژی، انواع و روشها. اولین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران،  ایران

Rosiello, A., Maleki, A., 2018. Sectoral Systems of Innovation and Technological Catch-up: the Role of Knowledge Base Complexity, The 17th International Schumpeter Society Conference (ISS 2018), Seoul, South Korea

Maleki, A. and Yazdi, N.,2018. Public Procurement for Capability Building (PPCB) For Economic Catch-Up, The 17th International Schumpeter Society Conference (ISS 2018), Seoul, South Korea

Maleki, A. and Yazdi, N.,2018. Public Procurement for Learning (PPL) and Civic Regional Development Initiatives (CRDI) as Mission-Oriented Innovation Policies, Eu-SPRI Annual Conference 2018, Paris, France

Maleki, A. and Yazdi, N.,2018. How differently risks are perceived and approached in Islam?, 2018 SRA-Benelux Conference: Change In Risk – Risk In Change, Lakehouse, Belgium

Maleki, A. and Yazdi, N.,2018. Proactive STS View to Public Procurement for Innovation, 17th Annual STS Conference Graz 2018, Austria

Yazdi, N., A. Maleki, 2018. Strategic Use of International University Rankings Results for RRI Reflexive Governance, 17th Annual STS Conference Graz 2018, Austria

Yazdi, N., A. Maleki, Mohsennia, S., 2018. Informal Progressive Collaboration with Bureaucratic Public Bodies and Power Asymmetry: A Case of Public Procurement for Innovation (PPI), The 7th STS Italia Conference “Technoscience from Below”, June 2018, Padova, Italy

Yazdi, N., Maleki, A., Talebi Eskandari, S., 2018. Making Closed-Off Worlds and Solutions Explicit During Research: A Methodological Concern, The 17th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, ECRM 2018, Rome

Yazdi, N., Talebi Eskandari, S., Maleki, A., 2018. Interventionist Research and Documentation of Closed-off Worldviews and Solutions, The 17th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, ECRM 2018, Rome

Yazdi, N., Noori, J., Maleki, A., Bagheri Nasrabadi, M., Babakhan, A.R., 2017. Impacts of Firm size on Innovation Based on Quality Data from a Developing Context, Globelics 2017, Athens

Jassbi, A., Maleki, A., Bonyadi Naeini, A., Yazdi, N., 2017. Intermediation in Public Procurement of Innovation for Technology Transfer Purposes, Asialics & IRAMOT 2017, Tehran

Maleki, A., Yazdi N., Heshamti A. 2017. Monitoring and evaluation (M&E) system: An underestimated tool in reflexive governance of research evaluation in academia. ۲۰۱۷ Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Vienna, Austria, June 7- 9

Zamanian M., Vazifeh Z., Karami-Zarandi, M., Maleki A. 2017 Provision of Functional Model of National Skill System: Case of Iran. ۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Yazdi N., Maleki A. 2017 Categorization of Science, Technology and Innovation (STI) Indicators’ Frameworks: Purpose and Functions۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki A., Mosleh E. 2017 Why do sustainable development policies fail? Evidence from energy efficiency policies in Iran ۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki A., Babayee A., Hamidimotlagh R., 2017 Science and Technology Policy Paradox in Iran: Analyzing the role of power plays and Institutions. ۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Noori J., Yazdi N., Mohsennia S., Maleki A. 2017 How Public Procurement of Innovation (PPI) in Developed world Could Inform Technology Transfer in Developing Countries ۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Hamidimotlagh R.,, Maleki A. 2017 How Policy Entrepreneurs legitimize new policies for technological catch up: The case of Iran catch up in Biopharmaceutical sector. 3rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki A., Emamian S.M.S, Yazdi N., 2017 The UK Electricity Policy Mix in Flux: Paradigm Ambivalence and Institutional Shift. ۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki, A. and Yazdi, N., 2016 Rationales for Comparing Science, Technology and Innovation (STI) Indicators’ Frameworks. EuSPRI Early Career Conference Vienna, Austria 21- 23 Nov 2016, At Vienna, Austria

Maleki, A., and Rouholah Hamidi Motlagh.2016. Governance of knowledge base complexity: Implications for innovation policy in resource-based countries. 2016 Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Lund University, Sweden, June 7- 10

Hamidi Motlagh, R., Isaai, M.T., Maleki, A.,  and Ali Kermanshah. 2016. From national challenges to emerging new innovation systems: role of Institutional entrepreneurs beyond formal policies: Case of Biopharmaceutical sector in Iran. 2016 Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Lund University, Sweden, June 7- 10

Heshmati, A. and Maleki. A. 2016. Revisiting the Role of University in Developing Countries: Transforming Power Relations towards an Interdisciplinary Institute. 2016 Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Lund University, Sweden, June 7- 10

Maleki. A. and Rossiello, A. 2016. Knowledge base complexity and technological catch-up: The shifting geography of innovation in the upstream petroleum industry. ۱۶th International Schumpeter Society Conference, Montreal, Canada, July 6-8

Namazi. M.; Maleki. A. and M.A. Shafia, 2015. Acceleration effects of innovation learning loops, Fifth International Conference on Management of Technology, Tehran, Iran

Maleki. A. and Rossiello, A. 2014. The dynamic effects of knowledge base complexity on Schumpeterian patterns of innovation: A case study of the upstream petroleum industry. DRUID Society Conference 2014, CBS, Copenhagen, June 16-18

Maleki. A. and Rossiello, A. 2014. Which countries benefit most from emerging technological opportunities? An inquiry into the changing geography of knowledge base complexity in the upstream petroleum industry. ERSA 54th Congress. Saint Petersburg, Russia, 26-29 August

Maleki, A. 2013. Dynamics of knowledge base complexity in upstream petroleum industry: A new approach to the industry life cycle. Atlanta Conference on Science and Innovation Policy, September 26-28, Atlanta, GA, USA

Maleki, A. 2013. Complexities of the knowledge base and technological catch up in CoPS sectoral systems of innovation: Case study of upstream petroleum industry. Atlanta Conference On Science and Innovation Policy, September 26-28, Atlanta, GA, USA

Maleki, A. 2012. Transformations of sectoral Innovation systems, case study of upstream petroleum industry, ۶th conference of Iran Management of Technology, December 14-15, 2012, Tehran, Iran

Maleki, A. 2012. A knowledge base perspective to Industry Life Cycle: Case study of technological regimes in upstream petroleum industry. ۱۲th Conference on Science & Technology in Society, March 30-31, 2012. ST Global Consortium in Washington, DC

Maleki, A. and Amar SiAbdelhadi, 2010. Leveraging oil and gas sector in industrialization and knowledge based economic development process: ‘Linkage’ approach to ‘dual track’ strategy in Algeria. The 8th GLOBELICS International Conference Making Innovation Work for Society: Linking, Leveraging and Learning, November 1-3, 2010. Kuala Lumpur, Malaysia

Maleki, A. 2010.The role of local innovative capabilities in resources based industrialization: Some policy implications for resource-rich developing countries. The 8th GLOBELICS International Conference Making Innovation Work for Society: Linking, Leveraging and Learning, November 1-3, 2010. Kuala Lumpur, Malaysia

Maleki, A., Packniat, M., 2006. Taxonomy of Industrial Taxonomies: Implications of Inter-Sectoral Diversity for Building Policy Oriented Taxonomy, 40th SPRU anniversary Conference, Sep. 2006

Maleki A., et al. 2005. Paradoxical Dimensions of Globalization on Telecommunication sectoral systems of Innovation in developing counties: Analyzing Recent Changes and Future perspectives in case of Iran, Asialics Conference, South Korea

Maleki A., et al. 2005. Developing Innovation Policies for Telecom Sector in I.R. of Iran, Third Globelics Conference, South Africa

Maleki A. Razavi M. R., 2004. Applying National Innovation Systems in context of Developing Countries: Methodological Unity and Terminological Diversity in Literature, Second Globelics Conference, Beijing

مقالات علمی - پژوهشی

یزدی، نجم­ الدین. جاسبی، عبدالله. ملکی، علی. بنیادی نائینی، علی. مفهوم ­پردازی تطبیقی «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» در مقایسه با تدارکات عمومی حامی نوآوری: گامی به سوی پیاده­سازی پیوست فناوری. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری (در حال چاپ)

کریمی، امیرعلی. ملکی، علی. (۱۳۹۸).سنجش کارایی نوآوری شرکت‌های چهار صنعت پیشرفته منتخب ایران، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری دوره ۸، شماره۲، ۷۵-۵۱

خلیلی، سجاد. محقر، علی.  اصلانی، علیرضا. ثقفی، فاطمه، ملکی، علی. ۱۳۹۷. ارائه چارچوب حکمرانی بخش بالادستی صنعت نفت، مطالعه موردی صنعت نفت ایران. فصلنامه سیاستگذاری عمومی. دوره ۵، شماره۲، ۲۳۶-۲۱۵

حشمتی، عطا. ملکی، علی. ۱۳۹۷، حکمرانی مسوولانه پژوهش و نوآوری در دانشگاهها، فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران. دوره ۱۲، شماره ۲، ۲۸-۵۲

مصلح، عرفان. ملکی، علی. ۱۳۹۷. عوامل شکست سیاست بهره‌وری انرژی در ایران.  فصلنامه سیاستگذاری عمومی (در حال چاپ)

امامیان، س. م. ص.، ملکی، ع.، یزدی، ن.، ۱۳۹۷. اندازه­گیری و مشخصه­سازی تغییر سیاست­های انرژی در گذر زمان: موردکاوی صنعت برق انگلستان. فصلنامه سیاستگذاری عمومی (در حال چاپ)

چوبچیان، پوریا. کیامهر، مهدی. ملکی، علی. ۱۳۹۶. بررسی چرایی عدم پذیرش تکنولوژی‌های کشاورزی در مناطق دچار مشکل کم‌آبی از نقطه ‌نظر کشاورزان منطقه (مطالعه موردی تکنولوژی آبیاری قطره‌ای در شهرستان سلماس). مدیریت نوآوری، دوره ۶، شماره۳، ۱۳۱-۱۶۰

امیر قدسی، سیروس. ملکی، علی. بنیادی، علی. اسفندیاری، محمد جواد. ۱۳۹۶. بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش برتوانمندسازی روش شناختی منابع انسانی با نقش تعدیلگرمتغیرهای جمعیت شناختی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. شماره ۳۲، ۱۱۷-۱۴۷

امیر قدسی، سیروس. ملکی، علی. شوال پور، سعید. ۱۳۹۵. آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران  از طریق مطالعه تطبیقی با نروژ. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره ۶، شماره۲۱، ۱۸۳-۲۰۹

ملکی، علی، ۱۳۸۸.  پوپر، اصل عقلانیت و نظریه های اقتصادی. مجله حکمت و فلسفه. ۴(۳): ۱۰۳-۱۳۶ دوره ۴، شماره۳، ۱۰۳-۱۳۶

Farimani, Fazel M., Mirnezami, S.R., Maleki, A. (2019). A Gas Cartel in the Global Market? Hype or Reality. International Journal of Energy Economics and Policy/, 9(6):1-9

Maleki, A., & Rosiello, A. (2019). Does knowledge base complexity affect spatial patterns of innovation? An empirical analysis in the upstream petroleum industry. Technological Forecasting and Social Change. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.01.020

HamidiMotlagh, R., Babaee, A., Maleki, A., Isaai, M.T. (2018) ‘Innovation Policy, Scientific Research, and Economic Performance: The Case of Iran’, Development Policy Review, , in press https://doi.org/10.1111/dpr.12423

Mirnezami, S. Jalal , Ali Bagheri and Ali Maleki (2018) ‘Inaction of the society on the drawdown of groundwater resources: Case study of Rafsanjan in Iran’ Water Alternatives 11(3): 725-748

Maleki, A., Rosiello, A., & Wield, D. (2018). The effect of the dynamics of knowledge base complexity on Schumpeterian patterns of innovation: the upstream petroleum industry. R&D Management, 48(4), 379-393.http://dx.doi:10.1111/radm.12251

Maleki, A. (2013). Can a mature resource-based industry become high-tech? Transformations of sectoral innovation systems in upstream petroleum industry. Journal of Science & Technology Policy 5(4): 83-105

مقالات علمی - ترویجی

حمیدی مطلق، روح الله. بابایی، علی. ملکی، علی. ۱۳۹۵. حرکتهای جمعی و تغییرات نهاد و فناوری، بررسی چند نظام نوآوری منتخب. نامه سیاست علم و فناوری، دوره ۶. شماره ۲. ۷۳-۸۹.

بابایی، علی. حمیدی مطلق، روح الله. ملکی، علی. اشعاری، محسن. ۱۳۹۵. در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی. نامه سیاست علم و فناوری، دوره ۶. شماره ۱. ۸۹-۱۰۸

ملکی، علی. مصلح، عرفان. ۱۳۹۵. بهبود ضریب تاثیر مقالات پژوهشی. نامه سیاست علم و فناوری، دوره ۶. شماره ۱. ۱۰۹-۱۱۶

ملکی، علی. یزدی، نجم الدین. ۱۳۹۴. معیارهایی برای مقایسه و دسته‌بندی مدل‌های پایش و ارزیابی نظام‌های علم، فناوری و نوآوری. سیاست‌نامه علم و فناوری ۵ (۱)، ۵۱- ۶۱

ملکی، علی. ۱۳۹۰. گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان، آسیب شناسی اقتصادهای نفتی. نامه سیاست علم و فناوری،  دوره ۱. شماره ۱. ۴۳-۵۹

ملکی، علی و محمد رضا آراستی. ۱۳۸۴. ارزیابی رابطه صنعت، دولت و دانشگاه در ایران بر اساس مدل پیچک سه گانه، مجله پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

کتاب و فصل کتاب

صلواتی، بهرام. ملکی، علی. ۱۳۹۷. جابجایی بین المللی دانشجویان و تحصیل کردگان (جهان و ایران)، انتشارات راه دان، تهران، ایران

ملکی، علی. ۱۳۹۵. آیا اقتصادهای نفتی می توانند دانش بنیان شوند؟ (چگونه؟) در “اقتصاد دانش بنیان، بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی”، نشر چشمه، تهران، ایران، ۱۹۵-۲۳۴

Maleki, A. and Babakhan, A., 2017. Technological Learning in the Iranian Railroad Industry. In The Development of Science and Technology in Iran (pp. 133-151). Palgrave Macmillan US

Maleki A., Yazdi N., Jalalvand M., Tabibzade S.R. (2018) When Smartness of a Participatory Learning Ecosystem Should Not Be Interpreted as Mediation by Technology: Case-Study of Golbaf Town, Iran. In: Knoche H., Popescu E., Cartelli A. (eds) The Interplay of Data, Technology, Place and People for Smart Learning. SLERD 2018. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 95. Springer, Cham

کنفرانس ها و همایش ها

کریمی، امیرعلی. ملکی، علی. عبدی، اسماعیل. ۱۳۹۷بررسی موفقیتها و چالشهای کشور به منظور تحقق بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی. دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی، اصفهان

ملکی، ع.، یزدی، ن.، ۱۳۹۷. نقش دانش تجربه محور در بسط مفهومی علم شهروندی در عصر آنتروپوسین. دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی، اصفهان

یزدی، ن.،  ملکی، ع.، ۱۳۹۷. الگوی ارزیابی توانمندی تأمین‌کنندگان ده گروه کالای راهبردی صنعت نفت: الگویی برای پیاده‌سازی پیوست فناوری مناقصات. دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی، اصفهان

امامیان، س. م. ص.، ملکی، علی.، یزدی، ن. ۱۳۹۶. فرآیند تجمّعی تغییر سیاست و ناسازگاری پارادایمی: موردکاوی صنعت برق انگلستان. اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ملکی، علی، یزدی، ن. ۱۳۹۶. بازتعریف سیاستهای خرید دولتی به منظور ارتقاء یادگیری و نوآوری. اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

حشمتی، عطاءاله، جمال کدخداپور علی ملکی. ۱۳۹۵. چالش‌های پیش‌روی پژوهش و آموزش میان‌رشته‌ای در نظام آموزش عالی ایران. کنگره آموزش عالی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

حشمتی، عطاءاله، امین طریقی، روح‌الله حمیدی مطلق، علی ملکی. ۱۳۹۵. نقش انعطاف‌پذیری نهادی در موفقیت دوره‌های آموزشی میان‌رشته‌ای (موردکاوی دانشگاه‌های MIT و Colorado Denver). کنگره آموزش عالی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران

صادقی زاده، حمزه؛ ملکی، علی ؛ و  علیرضا بوشهری. ۱۳۹۴.  همپایی فناورانه)تکنولوژیک(: نظریه ها، استراتژی ها، الگوها، مدلها وعوامل اثرگذار. نهمین کنفرانس مدیریت فناوری ایران

امیرقدسی، سیروس؛ ملکی، علی ؛ و  علی بنیادی. ۱۳۹۴. بررسی روند توسعه تکنولوژیک در صنعت نفت ایران و مقایسه آن با کشور نروژ. نهمین کنفرانس مدیریت فناوری،  تهران، ایران

ملکی، علی و  ناصر باقری. ۱۳۸۳. انتقال تکنولوژی، انواع و روشها. اولین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران،  ایران

Rosiello, A., Maleki, A., 2018. Sectoral Systems of Innovation and Technological Catch-up: the Role of Knowledge Base Complexity, The 17th International Schumpeter Society Conference (ISS 2018), Seoul, South Korea

Maleki, A. and Yazdi, N.,2018. Public Procurement for Capability Building (PPCB) For Economic Catch-Up, The 17th International Schumpeter Society Conference (ISS 2018), Seoul, South Korea

Maleki, A. and Yazdi, N.,2018. Public Procurement for Learning (PPL) and Civic Regional Development Initiatives (CRDI) as Mission-Oriented Innovation Policies, Eu-SPRI Annual Conference 2018, Paris, France

Maleki, A. and Yazdi, N.,2018. How differently risks are perceived and approached in Islam?, 2018 SRA-Benelux Conference: Change In Risk – Risk In Change, Lakehouse, Belgium

Maleki, A. and Yazdi, N.,2018. Proactive STS View to Public Procurement for Innovation, 17th Annual STS Conference Graz 2018, Austria

Yazdi, N., A. Maleki, 2018. Strategic Use of International University Rankings Results for RRI Reflexive Governance, 17th Annual STS Conference Graz 2018, Austria

Yazdi, N., A. Maleki, Mohsennia, S., 2018. Informal Progressive Collaboration with Bureaucratic Public Bodies and Power Asymmetry: A Case of Public Procurement for Innovation (PPI), The 7th STS Italia Conference “Technoscience from Below”, June 2018, Padova, Italy

Yazdi, N., Maleki, A., Talebi Eskandari, S., 2018. Making Closed-Off Worlds and Solutions Explicit During Research: A Methodological Concern, The 17th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, ECRM 2018, Rome

Yazdi, N., Talebi Eskandari, S., Maleki, A., 2018. Interventionist Research and Documentation of Closed-off Worldviews and Solutions, The 17th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, ECRM 2018, Rome

Yazdi, N., Noori, J., Maleki, A., Bagheri Nasrabadi, M., Babakhan, A.R., 2017. Impacts of Firm size on Innovation Based on Quality Data from a Developing Context, Globelics 2017, Athens

Jassbi, A., Maleki, A., Bonyadi Naeini, A., Yazdi, N., 2017. Intermediation in Public Procurement of Innovation for Technology Transfer Purposes, Asialics & IRAMOT 2017, Tehran

Maleki, A., Yazdi N., Heshamti A. 2017. Monitoring and evaluation (M&E) system: An underestimated tool in reflexive governance of research evaluation in academia. ۲۰۱۷ Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Vienna, Austria, June 7- 9

Zamanian M., Vazifeh Z., Karami-Zarandi, M., Maleki A. 2017 Provision of Functional Model of National Skill System: Case of Iran. ۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Yazdi N., Maleki A. 2017 Categorization of Science, Technology and Innovation (STI) Indicators’ Frameworks: Purpose and Functions۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki A., Mosleh E. 2017 Why do sustainable development policies fail? Evidence from energy efficiency policies in Iran ۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki A., Babayee A., Hamidimotlagh R., 2017 Science and Technology Policy Paradox in Iran: Analyzing the role of power plays and Institutions. ۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Noori J., Yazdi N., Mohsennia S., Maleki A. 2017 How Public Procurement of Innovation (PPI) in Developed world Could Inform Technology Transfer in Developing Countries ۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Hamidimotlagh R.,, Maleki A. 2017 How Policy Entrepreneurs legitimize new policies for technological catch up: The case of Iran catch up in Biopharmaceutical sector. 3rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki A., Emamian S.M.S, Yazdi N., 2017 The UK Electricity Policy Mix in Flux: Paradigm Ambivalence and Institutional Shift. ۳rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki, A. and Yazdi, N., 2016 Rationales for Comparing Science, Technology and Innovation (STI) Indicators’ Frameworks. EuSPRI Early Career Conference Vienna, Austria 21- 23 Nov 2016, At Vienna, Austria

Maleki, A., and Rouholah Hamidi Motlagh.2016. Governance of knowledge base complexity: Implications for innovation policy in resource-based countries. 2016 Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Lund University, Sweden, June 7- 10

Hamidi Motlagh, R., Isaai, M.T., Maleki, A.,  and Ali Kermanshah. 2016. From national challenges to emerging new innovation systems: role of Institutional entrepreneurs beyond formal policies: Case of Biopharmaceutical sector in Iran. 2016 Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Lund University, Sweden, June 7- 10

Heshmati, A. and Maleki. A. 2016. Revisiting the Role of University in Developing Countries: Transforming Power Relations towards an Interdisciplinary Institute. 2016 Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Lund University, Sweden, June 7- 10

Maleki. A. and Rossiello, A. 2016. Knowledge base complexity and technological catch-up: The shifting geography of innovation in the upstream petroleum industry. ۱۶th International Schumpeter Society Conference, Montreal, Canada, July 6-8

Namazi. M.; Maleki. A. and M.A. Shafia, 2015. Acceleration effects of innovation learning loops, Fifth International Conference on Management of Technology, Tehran, Iran

Maleki. A. and Rossiello, A. 2014. The dynamic effects of knowledge base complexity on Schumpeterian patterns of innovation: A case study of the upstream petroleum industry. DRUID Society Conference 2014, CBS, Copenhagen, June 16-18

Maleki. A. and Rossiello, A. 2014. Which countries benefit most from emerging technological opportunities? An inquiry into the changing geography of knowledge base complexity in the upstream petroleum industry. ERSA 54th Congress. Saint Petersburg, Russia, 26-29 August

Maleki, A. 2013. Dynamics of knowledge base complexity in upstream petroleum industry: A new approach to the industry life cycle. Atlanta Conference on Science and Innovation Policy, September 26-28, Atlanta, GA, USA

Maleki, A. 2013. Complexities of the knowledge base and technological catch up in CoPS sectoral systems of innovation: Case study of upstream petroleum industry. Atlanta Conference On Science and Innovation Policy, September 26-28, Atlanta, GA, USA

Maleki, A. 2012. Transformations of sectoral Innovation systems, case study of upstream petroleum industry, ۶th conference of Iran Management of Technology, December 14-15, 2012, Tehran, Iran

Maleki, A. 2012. A knowledge base perspective to Industry Life Cycle: Case study of technological regimes in upstream petroleum industry. ۱۲th Conference on Science & Technology in Society, March 30-31, 2012. ST Global Consortium in Washington, DC

Maleki, A. and Amar SiAbdelhadi, 2010. Leveraging oil and gas sector in industrialization and knowledge based economic development process: ‘Linkage’ approach to ‘dual track’ strategy in Algeria. The 8th GLOBELICS International Conference Making Innovation Work for Society: Linking, Leveraging and Learning, November 1-3, 2010. Kuala Lumpur, Malaysia

Maleki, A. 2010.The role of local innovative capabilities in resources based industrialization: Some policy implications for resource-rich developing countries. The 8th GLOBELICS International Conference Making Innovation Work for Society: Linking, Leveraging and Learning, November 1-3, 2010. Kuala Lumpur, Malaysia

Maleki, A., Packniat, M., 2006. Taxonomy of Industrial Taxonomies: Implications of Inter-Sectoral Diversity for Building Policy Oriented Taxonomy, 40th SPRU anniversary Conference, Sep. 2006

Maleki A., et al. 2005. Paradoxical Dimensions of Globalization on Telecommunication sectoral systems of Innovation in developing counties: Analyzing Recent Changes and Future perspectives in case of Iran, Asialics Conference, South Korea

Maleki A., et al. 2005. Developing Innovation Policies for Telecom Sector in I.R. of Iran, Third Globelics Conference, South Africa

Maleki A. Razavi M. R., 2004. Applying National Innovation Systems in context of Developing Countries: Methodological Unity and Terminological Diversity in Literature, Second Globelics Conference, Beijing