گزارش مداقه ای بر آسیب های نشر اخبار، اطلاعات و آمار جعلی در بحران جهانی کرونا

نگارنده: دکتر قادر باستانی، متخصص و کارشناس ارتباطات و رسانه های اجتماعی

با توجه به این که “ارتباط میان انسان ها” پایه و اساس شکل گیری شهرها است این ارتباط در صورتی که به نحوی مناسب مدیریت نگردد می تواند در وقوع برخی بحران ها همچون شیوع بیماریها اثر منفی و مخرب ایفا نماید. شیوع اخیر COVID-91که از ووهان چین آغاز گردید و در حال حاضر بسیاری از شهرهای دنیا را درگیر خود نموده است، در شهر تهران نیز منجر به شیوع بیماری شده است و متاسفانه شمار قابل توجهی از همشهریان محترم تهران را گرفته است و سلامت شمار بسیاری را با مخاطره مواجه نموده است. این موضوع موجب به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات شده است که به سبب در دسترس بودن شبکه های اجتماعی به سهولت و سرعت به مخاطبین می رسند. بخشی از این مخاطبین شهروندان و بخشی از ایشان مدیران شهری هستند که اثرگذاری این حجم عظیم اطلاعات بر روی ذهن ایشان می تواند موجب تغییرات نامناسب رفتاری و عملکردی در ایشان گردد.

نظر به این که پاندمی COVID-91برای اولین بار در تاریخ بشر رخ داده است و ناشناخته های بسیاری در این خصوص وجود دارد افراد مستعد جذب و اثرپذیری از انواع اخبار هستند و این موضوع اثرگذاری اطلاعات بر ایشان را بسیار بیشتر می کند. با توجه به این مهم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با کمک یکی از متخصصین صاحب نظر در حوزه رسانه اقدام به تهیه و تنظیم این گزارش نموده است که می تواند نقش مفیدی در یاری شهروندان و مدیران شهری جهت تشخیص اخبار صحیح از اخبار غیر قابل اعتماد داشته باشد.

تاریخ انتشار اولیه: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع