گزارش رتبه‌بندی کلی برای سایت پژوهشکده

//گزارش رتبه‌بندی کلی برای سایت پژوهشکده

به نام خدا

یکی از موضوعاتی که همواره در حوزه آموزش عالی مورد بحث و توجه بسیاری از کارشناسان و سیاست پژوهان این حوزه بوده است، وضعیت دانشگاه ها در مقایسه با یکدیگر می باشد. این مقایسه ها که در سطح جهانی انجام می شود معمولا در قالب گزارش های موسسات مختلف رتبه بندی دانشگاه ها هر ساله انجام می پذیرد.

این گزارش ها طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با دانشگاه ها را مورد بررسی قرار می دهند؛ کیفیت خروجی های پژوهشی، میزان ارتباطات بین المللی، شهرت و وجه دانشگاه در میان سایر دانشگاه های جهان، و میزان استقبال و مراجعه به وب سایت دانشگاه از جمله مواردی هستند که در این گزارش ها براساس روش های مختلف کمی و کیفی مورد بررسی قرار می گیرد. روش های مورد استفاده نیز عمدتا بر پایه پایگاه های استنادی مانند اسکوپوس و آی اس آی و پرسشنامه های مختلف می باشد.

براساس پژوهش های انجام شده این گزارش ها صرفا از نسخه های توصیفی شرایط کنونی دانشگاه ها تبدیل به یکی از محورهای مهم در جهت گیری ها و سیاستگذاری های حوزه آموزش عالی در جهان شده اند. به بیان دیگر گزارش های موسسات بین المللی مانند تایمز، کیو اس، شانگهای، یو اس نیوز و … تاثیرات فراوانی بر روند آینده آموزش عالی در جهان گذاشته اند. البته نباید صرفا از جنبه علمی و تحقیقاتی به این گزارش ها توجه کرد چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اغراض سیاسی و مالی نیز در پس پرده این گزارش ها وجود دارد.

به هر طریق با عنایت به افزایش توجهات ملی و بین المللی به این گزارش ها و نیز نقاط قابل توجه در عمده گزارش های رتبه بندی بین المللی، دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با همکاری برنامه تحول در آموزش عالی مستقر در پژوهشکده سیاستگذاری این دانشگاه از حدود سه سال پیش به صورت کاملا تخصصی به تحلیل این گزارش ها پرداخته است.

نمودار زیر به طور خلاصه روند این فعالیت را نشان می دهد:

همانطور که در شکل بالا نیز نشان داده شده است، پس از دوران آغازین این فعالیت، هم اکنون تحلیل گزارش های رتبه بندی شاخه محور برای دانشگاه های ایرانی در دستور کار قرار گرفته است. این گزارش ها به دلیل ارائه جزئیات دقیق متناسب با هر شاخه علمی (مانند فیزیک، شیمی، مهندسی الکترونیک و …) اطلاعات تحلیلی بهتری را جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری در اختیار قرار می دهد.

لازم به ذکر است که این کار برای نخستین بار در کشور توسط دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهش و فناوری با همکاری برنامه تحول در آموزش عالی پژوهشکده سیاستگذاری در حال اجراست.