کرونا و هوای بهار

نویسنده: محمد علی مختاری

✍️مقاله ارزشمند اخیر دوست گرانقدر سید محمد کریمی استادیار اقتصاد سلامت در دانشگاه لویی ویل آمریکا:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.20.20136259v1

خلاصه نتایج:
پس از کنترل تمامی موارد موثر روی شیوع کرونا و بررسی اثر تغییرات آب و هوایی، مشخص شد تغییرات حداقل دما روی مرگ و میر ناشی از کرونا موثر است.
۱. افزایش حداقل دمای روز موجب افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در شمال آمریکا شده است. ( احتمالا این افزایش مرگ میر به علت جابه جایی بیشتر افراد در روزهای با هوای مطبوع تر است.)
۲. افزایش میزان ازن هوا در روز موجب کاهش مرگ و میر کرونا در جنوب آمریکا شده است.( علت تئوریک آن بحث مفصلی است)
بارش، حداکثر دما و میزان آلودگی ذرات ۲.۵ میکرون هیچ گونه همبستگی با مرگ میر ناشی از کرونا نشان نمی دهد.

تاریخ انتشار اولیه: ۳ تیر ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۴ مرداد ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع