کتاب داستان نانوتافته

نویسندگان: سید حمزه حسنی, سید مجتبی قافله‌باشی, سعید حسین رفیعی

«داستان نانو تافته» روایتی متفاوت از تجاریسازی فیلتر نانو الیاف به گردآوری سید حمزه حسنی(-۱۳۶۲)، سید مجتبی قافلهباشی(-۱۳۶۳) و سعید حسین رفیعی(-۱۳۵۹) است.

داستان این کتاب، روایت مسیر پر پیچ‌وخم جریان توسعۀ فناوری و تجاری‌سازی محصول است؛ جریانی که ایدۀ اولیۀ آن در حاشیۀ طرحی تحقیقاتی در صنعت پتروشیمی شکل‌گرفته، مراحل نوزادی خود را در دانشگاه طی کرده، کودکی خود را در صنعت دفاعی گذرانده، با حمایت‌های ستاد توسعۀ فناوری نانو رشد یافته و به مرحلۀ نوجوانی رسیده‌ است. سپس برای ورود به صنعت خودرو مهیا شده، اما از صنعت دیگری سر‌درآورده و به بلوغ رسیده است. به این جهت مرور سرگذشت پرفراز و نشیب این فناوری و توسعه‌دهندگان آن می‌تواند یادگیری‌های بسیاری را به دنبال داشته باشد.

اگر چه ممکن است برای هر یک این ابهامات، پاسخ منحصر به فردی در تجربیات مختلف تجاری‌سازی یافت، اما کنکاش عالمانه در پاسخ‌ به این سؤالات می‌تواند پرسشگر را در دستیابی به نگاه عمیق و تحلیلی از تجاری‌سازی یاری کند. لذا در این اثر تلاش شده است تا ضمن حفظ سادگی و بیان شفاف ماجرا، روایتی ملموسی از چالش‌های تجاری‌سازی، پیشران‌های آن، و چگونگی مواجهۀ بازیگران کلیدی توسعۀ فناوری با موقعیت‌های تصمیم‌گیری‌ ارائه شود. بنابراین خواننده بدون آن‌که با واژگان ثقیل و مفاهیم پیچیده گلاویز شود، عینک مدیریت فناوری را به چشم زده و از لابه‌لای ماجراهای کتاب عبور می‌کند.

تاریخ انتشار اولیه: ۱۳۹۵
تاریخ رصد: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع