کاهش مصرف آب در منطقه حسنلو

//کاهش مصرف آب در منطقه حسنلو

اصلی ترین راهبرد برای احیای دریاچه ارومیه، کاهش پایدار ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی است. از آن جا که این امر در تعامل نزدیک با کشاورزان قرار داشته و پذیرش و همراهی کشاورزان نقش اساسی در موفقیت آن دارد، برنامه های فرهنگی- اجتماعی ستاد احیا اهمیت بالایی دارد. پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در تعامل با کمیته اجتماعی ستاد احیا، پروژه «ارائه و پیگیری سیاست های توسعه منطقهای در منطقه حسنلو» را به انجام رساند.

پروژه ارائه و پیگیری سیاست های توسعه منطقه ای در منطقه حسنلو، دلایل اجتماعی و اقتصادی مقاومت جامعه محلی و مسئولین منطقه در برابر احیای دریاچه ارومیه را بررسی کرده و راهکارهایی برای همراه کردن جامعه محلی ارائه داد.

پروژه توسعه منطقه ای در شبکه آبیاری و زهکشی حسنلو شهرستان نقده انجام گردیده است. با کاهش ۴۰ درصد آبگیری سد حسنلو در دوره ۵ ساله، تخصیص آب کشاورزی این سد تا سال ۹۸ به میزان ۲۴ میلیون متر مکعب خواهد رسید و سهم آب هر هکتار زمین به حدود ۴۵۰۰ متر مکعب می‌رسد.

با این میزان آب، تنها تولید محصولات کم آب بری که برای کشت آن ها امکان آبیاری کم وجود دارد، امکان پذیر می شود. کاهش تخصیص آب بدون آماده سازی جامعه برای مواجهه با آن، درآمد حاصل از زمین های کشاورزی را کاهش داده و علاوه بر کاهش رفاه خانوار، نارضایتی های اجتماعی را در بر خواهد داشت. به همین جهت بررسی راهکارهایی که بیشترین همراهی جامعه محلی را به دنبال خواهد داشت و توسعه منطقه حسنلو را با خلل جدی مواجه نکند در دستور کار این پروژه بود.

کارفرما

ستاد احیاء دریاچه ارومیه

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۵-۱۳۹۶

همکاران

کمال الدین میرنظامی، سروش طالبی اسکندری، جلال‌الدین میرنظامی، دکتر علی ملکی، دکتر روح‌الله حمیدی مطلق، سروش سراوانی، سعید شایان، نینا شاددلی، مصطفی ضیایی، وحید رضوی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع