چگونه نوآوری در کاهش تهدید کرونا ویروس کمک می کند؟

این مستند تحت عنوان How innovation is helping mitigate the coronavirus threat می باشد که توسط گاری شاپیرو نوشته شده و توسط مهدی شریف رضویان به فارسی ترجمه شده است.

نویسنده این مقاله بدان اعتقاد دارد که نوآوری نقش مهمی در کاهش تهدیدات ناشی از بیماری های همه گیر دارند. وی با ذکر چندین مورد نشان می دهد که شرکت های نوآور به دنبال کاهش پیامدهای بیماری کرونا و تهدیدات آن بوده اند.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع