پیامد های روان شناختی شیوع ویروس کرونا در جامعه

نویسنده : مهرزاد فراهتی

با ظهور ویروس کرونا، زندگی و سلامت میلیون ها انسان پس از چند هفته مورد تهدید قرار گرفته است. این بیماری همه گیر نه تنها میزان بالای مرگ و میر ناشی از عفونت ویروسی را به همراه دارد، بلکه باعث فاجعه روانی در کل نقاط جهان شده است. عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری شیوع پاندمی بیماری عفونی، پتانسیل بالایی برای ترس روانی از سرایت بیماری دارد و اغلب منجر به بسیاری از مشکلات روحی و روانی می شود. در مدت چند ماهه شیوع ویروس، پژوهش های متعددی درباره پیامدهای روان شناختی آن در جامعه انجام شده است و پیامدهای روانی آن از جنبه های مختلف بررسی شده است. در مقاله حاضر، پیامدهای روان شناختی شیوع ویروس کرونا در پنج حیطه بررسی می شود که عبارتند از پیامدهای روان شناختی شیوع ویروس بر سلامت روان جامعه، سلامت روان کودکان، سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی، احساس اندوه جمعی، واکنش سوگ ابراز نشده و تعارضات خانوادگی، روش مقاله حاضر مروری است که در سال ۱۳۹۶ انجام شده است و با مرور پژوهش ها و مطالعات انجام شده در سال ۲۰۲۰ یعنی از زمان شیوع ویروس کرونا، پیامدهای ایجادشده را بررسی می کند. برای جست و جوی مقالات مرتبط از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی اس. آی. دی، ساینس دایرکت، گوگل اسکولار و پاب مد استفاده شده است. همچنین نظرهای دانشمندان و روان شناسان متخصص در این زمینه نیز عنوان شده، پیامدهایی که تاکنون درباره شیوع ویروس کرونا مطرح شده، بررسی می شود. در پایان به جمع بندی این پیامدها پرداخته شده و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله و پیشگیری از این پیامدها مطرح خواهد شد.

تاریخ انتشار اولیه: اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع